Seweryn Krajewski - Najpiękniejsza (Biały welon) (English translation)

Polish

Najpiękniejsza (Biały welon)

Dziewczynie, którą ktoś okłamał podle
Zawiódł nocny bar i blask ekranów
Daruj lepszy świt niż ten, co zna już
Nie mów jej, że masz piękniejsze od niej
 
Miasto, które zna jak brudną plamę
Teraz niech jak sen przy Tobie zgaśnie
Szkoła, którą dał jej ten kochany
Zniknie nagle tak, jak lęk poranny
 
Daj, daj tej dziewczynie biały welon
Kup, kup dwie obrączki szczerozłote
Zgaś, zgaś podły uśmiech ludzi złych
 
A potem daj, daj tej dziewczynie czyste ręce
Idź, idź do jej matki na niedzielę
Walcz, walcz, niech Was nie pokona czas
 
Szarość zwykłych dni jej nie porazi
Place, które śpią jak po chorobie
Ciasny, stary dom bez gniazd bocianich
Świata groźny szum, co płynie z gazet
 
Świecić będzie jej urody nagość
W czarną, zimną noc i w dzień majowy
Tylko Ty masz być jak doktór mądry
Co dzień taki sam i co dzień nowy
 
Daj, daj tej dziewczynie biały welon
Kup, kup dwie obrączki szczerozłote
Zgaś, zgaś podły uśmiech ludzi złych
 
A potem daj, daj tej dziewczynie czyste ręce
Idź, idź do jej matki na niedzielę
Walcz, walcz, niech Was nie pokona czas…
 
Align paragraphs
English translation

She is the most beautiful

A girl, by whom someones lied to
Disappointed by the night bar and the flashes of monitors
Pardon a better dawn than this, the ones she already knows
Do not tell her, that you have other girls more beautiful than her
 
The city, which he knows like a dirty stain
Like a dream will now burn out
The school, which gave her; her darling
Suddenly will disappear, like the dreaded morning
 
Give, give this girl a white veil
Buy, buy two rings of pure gold
Turn off, turn off the vile wicked smile
 
And then give, give this girl clean hands
Go, go to her mother on Sunday
Fight, fight, do not be overcome by time
 
The grey from plain days will not strike her
Plazas, which sleep like after illness
Tight, old house without stork nests
The worlds menacing rumble, which streams from newspapers
 
Her naked beauty will shine
In the dark, cold night and the days of May
Except only you will have to be like a smart doctor
Every day is the same and every day is new
 
Give, give this girl a white veil
Buy, buy two rings of pure gold
Turn off, turn off the vile wicked smile
 
And then give, give this girl clean hands
Go, go to her mother on Sunday
Fight, fight, do not be overcome by time...
 
Submitted by nestea on Tue, 19/06/2012 - 07:25
Please help to translate "Najpiękniejsza ..."
See also
Comments