Daniela Pirjankova - In the Name of Love (Bulgarian translation)

Proofreading requested
English

In the Name of Love

If I told you this was only gonna hurt,
if I warned you that the fire’s gonna burn,
would you walk in, would you let me do it first,
do it all in the name of love?
Would you let me lead you even when you’re blind,
in the darkness, in the middle of the night?
In the silence, when there’s no one by your side,
would you call in the name of love?
 
In the name of love, name of love,
in the name of love, name of love,
in the name of…
 
If I told you, we could bathe in all the lights,
would you rise up, come and meet me in the sky?
Would you trust me when you’re jumping from the heights,
would you fall in the name of love?
When there’s madness, when there’s poison in your head,
when the sadness leaves you broken in your bed,
I will hold you in the depths of your despair,
and it’s all in the name of love!
 
In the name of love, name of love,
in the name of love, name of love,
in the name of…
 
I wanna testify,
scream in the holy light:
you bring me back to life,
and it’s all in the name of love!
I wanna testify,
scream in the holy light:
you bring me back to life,
and it’s all in the name of love!
 
In the name of love, name of love,
in the name of love, name of love,
in the name of…
 
Submitted by Ivan U7n on Mon, 17/07/2017 - 16:50
Last edited by RadixIce on Sun, 06/08/2017 - 14:06
Submitter's comments:

This text is used in the subtitles of the linked video.

Align paragraphs
Bulgarian translation

В името на любовта

Ако бях ти казала, че това само ще боли,
ако бях те предупредила, че огънят ще изгори,
би ли влязъл, би ли ми позволил да го направя първа,
да направя всичко в името на любовта?
Би ли ми позволил да те водя, дори когато си сляп,
в тъмнината, посред нощта?
В тишината, когато няма никой до теб,
би ли извикал в името на любовта?
 
В името на любовта, името на любовта,
в името на любовта, името на любовта,
в името на…
 
Ако бях ти казала, бихме могли да се къпем в светлината,
би ли се издигнал, дошъл и ме срещнал в небето?
Би ли ми вярвал, когато скачаш от височината,
би ли паднал в името на любовта?
Когато има лудост, когато има отрова в главата ти,
когато тъгата те оставя разбит в леглото ти,
ще те подкрепя в пълното ти отчаяние,
и всичко е в името на любовта!
 
В името на любовта, името на любовта,
в името на любовта, името на любовта,
в името на…
 
Искам да свидетелствам,
да крещя в свещената светлина:
ти ме връщаш към живота,
и всичко е в името на любовта!
Искам да свидетелствам,
да крещя в свещената светлина:
ти ме връщаш към живота,
и всичко е в името на любовта!
 
В името на любовта, името на любовта,
в името на любовта, името на любовта,
в името на…
 
This work (if it isn’t sourced) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Don’t forget to press the green "Thanks!" button if my translation was helpful (no registration’s required).
Submitted by Ivan U7n on Mon, 17/07/2017 - 16:55
Last edited by Ivan U7n on Wed, 13/09/2017 - 16:26
Author's comments:

Този текст се използва в субтитрите на свързаното клипче.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments
kalina_989    Wed, 13/09/2017 - 07:24

"Ако бих ти казала, че това само ще боли,
ако бих те предупредила" - "Ако бях ти казала, че това само ще боли, ако бях те предупредила"
"Ако бих ти казала, бихме могли да се къпем в светлината, би ли се издигнал, дошъл и се ме срещнал в небето" - "Ако бях ти казала, бихме ли могли да се къпем в светлината, би ли се издигнал, дошъл и ме срещнал в небето"
"когато тъгата оставя теб разбит в леглото си" -"когато тъгата те оставя разбит в леглото ти"

Ivan U7n    Wed, 13/09/2017 - 12:43

Чакай малко, относно първите две забележки мислех че използването на условното наклонение е нужно в двете части на съставното изречение. Не е ли така, или аз нещо обърках?

kalina_989    Wed, 13/09/2017 - 13:00

"Ако бих ти казала", "Ако бих те предупредила" звучи изкуствено. По- добре е да се използва условно наклонение само във втората част.

Ivan U7n    Wed, 13/09/2017 - 13:22

Разбрах това. Ала имам още един малък въпрос: не разбирам защо в „бихме ли могли да се къпем в светлината“ ти вметна „ли“, я това не е въпрос.

kalina_989    Wed, 13/09/2017 - 13:26

Да, прав си, това не е въпрос, съжалявам :)

Ivan U7n    Wed, 13/09/2017 - 16:32

Накрая коригирах превода си.