Anna German - Napisz dla mnie piosenkę (Russian translation)

Polish

Napisz dla mnie piosenkę

Wyżej uszu już mam „Come prima"
„Italiany" mam także już dość
Myślałam że napiszesz,
że wreszcie coś usłyszę
a ty milczysz i milczysz na złość.
Nową piosnkę bym chciała zanucić,
co nie smuci lecz złoci mój dzień ,
co czary zacznie czynić
na schodach pięciolinii
a ty ciągle milczysz ,
i milczysz
a więc.
 
Napisz dla mnie piosenkę,
taką śliczną piosenkę
abym mogła ją w rękach
wnieść jak kwiaty w mój dom .
Najczulsze nuty w niej pozostaw
By Odrą w niej śpiewała Wiosna
Aby melodię poznał Wrocław,
aby zanucił ją.
 
Ciągle mówisz mi żeś kompozytor
Odczytaj proszę tęsknoty mej sens
I dłoni moich drżenie
i każde me wzruszenie
pomyśl miły i w nuty je zmień
Rozkołysał się półmrok lampami ,
gazowymi iskrami starych gwiazd,
a my przez nocne miasto
przez Rynek i Oławską
niesiemy naszą piosnkę
o najmilszym z miast.
 
Napisz dla mnie piosenkę,
taką śliczną piosenkę
abym mogła ją w rękach
wnieść jak kwiaty w mój dom .
Najczulsze nuty w niej pozostaw
By Odrą w niej śpiewała wiosna
Aby melodię poznał Wrocław,
aby zanucił
i zapamiętał
i zapamiętał ją!
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sun, 09/08/2015 - 18:16
Align paragraphs
Russian translation

Напиши для меня песню

Сыта по горло "по-прежнему"
"Итальянского" также было достаточно
Думала что напишешь,
Наконец что услышу
А ты молчишь и молчишь наpло.
Новая песня, которую я хочу петь
Что не печально, но мой золотой день,
Что начинает делать свою магию
На лестнице нотный стан
А ты постоянное молчишь,
И молчишь
Поэтому.
 
Напиши для меня песню,
Такую прекрасную песню
Я могла бы в руках
Принести как цветы в мой дом.
Нежнейшие ноты в ней уходят
В Одре её пела весна
Мелодия встретила Вроцлав,
Напевала.
 
Продолжает говорить мне композитор
Прочитай пожалуйста тоски моё чувство
И ладони мои дрожащие
И каждую мою эмоцию
Подумай о приятном и запиши изменения
Разбил тусклые лампы
А мы по ночному городу
По рынку и Олаве
Несем нашу песню
Из прекраснейших городов
 
Напиши для меня песню,
Такую прекрасную песню
Я могла бы в руках
Принести как цветы в мой дом.
Нежнейшие ноты в ней уходят
В Одре её пела весна
Мелодия встретила Вроцлав,
Напевала
И напевала
И напевала я!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Mon, 03/04/2017 - 09:46
Last edited by Hades21 on Sun, 04/02/2018 - 09:41
Author's comments:

śpiewa: Anna German,
muzyka i słowa: Jerzy Olejnik,
Nagrania dokonano w Polskim Radio Wrocław w 1961r.

Comments
Alexander Laskavtsev    Mon, 03/04/2017 - 09:49

Wyżej uszu już mam „Come prima" - позвольте порекомендовать Вам аналогичную русскую идиому "Сыта по горло"? Regular smile

Hades21    Mon, 10/04/2017 - 07:50

Видимо это действительно так (сложилось) - исправлю. Спасибо!

Alexander Laskavtsev    Mon, 10/04/2017 - 08:34

Wyżej uszu już mam = Сыта по горло, "Комэ прима" можно оставить Wink smile