• Nebulossa

    Zorra

    Masonese translation

Share
Font Size
Masonese
Translation

Arua

(Arua)
(Arua)
(Arua)
(Arua)
(Arua)
(Arua)
A osha dhos aeu mnos shal arua*
Ath vin puae neman u damsa
A osha dhos aeu eliepsos denan
Iabra d'poshpaia maba po minas
 
A osha dhos aneu thūa u sun (A dhos)
A shpai ath i mag nu lunat (A dhos)
Me isa mnos vin ependa
A ni sa mbros nekhan lo u
 
Aeu da ksu debon vlaris
Iva mnus dhē sul msao
A mathse ededha neje dūa a vig
Po ejath sul epan
 
Le a guajos, aeu shal arua
Le a skara, en aeu miu-arua
Le a s'kaliu bask est sa java
Aeu iarua dediditaea
 
Ksūa a akun dūa a sun ia (Arua, arua)
Iga thim kuj a sa meritoy ia (Arua, arua)
Og diapsi a neguafu etaera devo
Nada apen ia di lo ieps oh
 
Aeu da ksu debon vlaris
Iva mnus dhē sul msao
A mathse ededha neje dūa a vig
Po ejath sul epan
 
Aeu da ksu debon vlaris (Arua, arua)
Thakatha po edamsa (Arua, arua)
Og ath arua ath uva petsi sul ia neuasa sera
Og thua jaea arua dekastel (Arua, arua, arua)
Or e thūa itra ni jo ipsa (Arua, arua, arua)
Or e thūa sa mbros dāla
Sa minas a le iga shal ia
Aeu mnos arua dekastel
 
Aeu mnos abra devra (Arua, arua, arua)
Og le a buae pashtel (Arua, arua, arua)
Po arua a buaese anuba
Og u buaese sum juba
Aeu mnos arua dekastel
 
Aeu da ksu debon vlaris
Iva mnus dhē sul msao
A mathse ededha neje dūa a vig
Po ejath sul epan
Aeu da ksu debon vlaris (Arua, arua)
Thakatha po edamsa (Arua, arua)
Og ath arua ath uva petsi sul ia neuasa sera
Og thua jaea arua dekastel
 
Spanish
Original lyrics

Zorra

Click to see the original lyrics (Spanish)

Comments