Advertisement

Ngốc (English translation)

Advertisement
Vietnamese

Ngốc

Có rất nhiều những câu chuyện
Em giấu riêng mình em biết
Cũng bởi vì hạnh phúc của mình
Muốn gìn giữ nên em đành lặng im.
 
Có những lần anh dối em
Em vẫn nhớ những lần như thế
Quá yêu anh nên em san sẻ
Một nửa cho ai kia.
 
Nhiều khi em rất muốn
Đến bên một ai và nói rằng
Anh ấy đang lừa dối
Nhiều khi em rất muốn
Đến bên một ai để khóc
Che đi sự yếu đuối.
 
Em cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là khóc hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người
Được anh yêu thương một mình em thôi
Nhiều khi em không thể ngờ
Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy
Mạnh mẽ hay là ngốc đây
Em không phân định được điều gì nữa
Khi em quá yêu anh.
 
Submitted by Pham Hoang on Sat, 19/05/2018 - 07:19
Align paragraphs
English translation

Stupid

There are so many stories
I hid on my own
Because of our happiness
Want to protect it, so I'm silent
 
Sometimes, you lied to me
I still remember
Love you so much so I gave
half of me to you
 
Sometimes, I really wanted
To come with someone and said that
"He is lying"
Sometimes, I really wanted
To come with someone to cry
To conceal my weakness
 
I'm just a girl too
Cry when being sad or smile when being happy
I'm just want to be like everyone too
So that you love me, only one
Sometimes, I can't believe
how strong I was when loving you
Strong or Stupid?
I can't distinguish anything
When I love you so much
 
Submitted by Hữu Nghĩa Trần on Sat, 04/08/2018 - 01:13
Added in reply to request by Zarina01
See also
Comments