Anna German - Nie jestem taka, jak myślisz (Russian translation)

Polish

Nie jestem taka, jak myślisz

 
Na, na, na, na, na...
 
Nie jestem taka, jak myślisz,
Nie jestem taka, jak inne,
Nie jestem, jaką mnie widzisz
Pomimo twarzy niewinnej!
 
Natury sentymentalnej,
Nie, nie mam, ani lirycznej,
Gdy trzeba, pięścią w stół walnę,
Gdy trzeba, zagram na cytrze!
 
La, la, la, la, la...
 
Nie jestem taka, jak myślisz,
Choć lubię kwiaty i stroje -
Gdy trzeba, w biedy największe,
Za tobą pójdę, jak stoję!
 
Ech... życie z tobą - to western,
Lecz kocham ten wieczny wiraż,
Jak lubię placek z agrestem
I mocne sztuki Szekspira!
 
Ach... Na, na, na, na, na...
 
Nie jestem taka, jak myślisz,
Lecz taką, jaką chcesz znać mnie -
Spokojna, kiedy chcesz ciszy,
Wesoła, kiedy chcesz śmiać się!
 
Nie jestem taka, jak myślisz,
Choć ani zła ani święta,
Dlatego, pewnie, kochany,
Na zawsze mnie zapamiętasz!
 
Ta, ta, ta, ta, ta...
 
Zapamiętasz, oj, zapamiętasz,
Zapamiętasz, zapamiętasz,
Zapamiętasz, zapamiętasz mnie!..
 
Submitted by tanyas2882 on Thu, 02/07/2015 - 19:42
Align paragraphs
Russian translation

Не такая, как думаешь

Versions: #1#2
На, на, на, на, на...
 
Не такая, как думаешь,
Не такая, как другие,
Не такая, какой меня видишь
Несмотря на невинное лицо!
 
Натуры сентиментальной,
Нет, нет у меня и не лиричной,
Когда нужно, ударю кулаком по столу,
Когда нужно, заиграю на арфе!
 
Ла, ла, ла, ла, ла...
 
Не такая, как думаешь,
Хоть люблю цветы и наряды -
Когда нужно, в беде большой,
За тобой пойду, как стою!
 
Эх... жизнь с тобой - это вестерн,
Но я люблю этот вечный вираж.
Как люблю пирог с крыжовником
И сильное искусство Шекспира!
 
Ах...на, на, на, на, на...
 
Не такая, как думаешь,
Но такая, какой хочешь знать меня -
Спокойная, когда хочешь тишины,
Весёлая, когда хочешь смеяться!
 
Не такая, как думаешь,
Хоть и не плохая, и не праздник,
Поэтому, наверное, любимый
Навсегда меня запомнишь!
 
Та, та, та, та, та...
 
Запомнишь, ой, запомнишь,
Запомнишь, запомнишь,
Запомнишь, запомнишь меня!..
 
DDM
Submitted by Hades21 on Tue, 28/03/2017 - 17:44
Last edited by Hades21 on Thu, 13/04/2017 - 04:59
Author's comments:

muz. i sł. Krzysztof Cwynar

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Comments