دریا (Darya) lyrics

Persian
Persian
A A

دریا

باز هم آمدی تو بر سر راهم
آی عشق می‌کنی دوباره گمراهم
در داغ1 من جوانی را به سر کردم
تنها، از دیار خود سفر کردم
دیری است
قلب من از عاشقی سیر است
خسته از صدای زنجیر است
خسته از صدای زنجیر است
 
دریا، اولین عشق مرا بردی
دنیا، دم به دم مرا تو آزردی
دریا، سرنوشتم را به یاد آور
دنیا، سرگذشتم را مکن باور
من غریبی قصه پردازم
چون غریقی غرق در رازم
گم شدم در غربت دریا
بی‌نشان و بی‌هم‌آوازم
می‌روم شب‌ها به ساحل‌ها
تا بیابم خلوت دل را
روی موج خستهٔ دریا
می‌نویسم اوج غم‌ها را
 
دریا، اولین عشق مرا بردی
دنیا، دم به دم مرا تو آزردی
دریا، سرنوشتم را به یاد آور
دنیا، سرگذشتم را مکن باور
من غریبی قصه پردازم
چون غریقی غرق در رازم
گم شدم در غربت دریا
بی‌نشان و بی‌هم‌آوازم
می‌روم شب‌ها به ساحل‌ها
تا بیابم خلوت دل را
روی موج خستهٔ دریا
می‌نویسم اوج غم‌ها را
 
باز هم آمدی تو بر سر راهم
آی عشق می‌کنی دوباره گمراهم
در داغ من جوانی را به سر کردم
تنها، از دیار خود سفر کردم
دیری است
قلب من از عاشقی سیر است
خسته از صدای زنجیر است
خسته از صدای زنجیر است
 
  • 1. واضح نیست که «دردا»، «دردها» یا «در داغ» گفته می‌شود.
Thanks!
Submitted by YaasYaas on Mon, 23/08/2021 - 13:23
Last edited by YaasYaas on Fri, 17/09/2021 - 10:34

 

Translations of "دریا (Darya)"
Nima Chehrazi: Top 3
Comments
ahmad azizahmad aziz    Fri, 17/09/2021 - 08:12

شاید «دردا» به‌معنی «ای درد» باشد.

Read about music throughout history