Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

La noi (English translation)

  • Artist: Octavian Goga Featuring artist: Ioan Alexandru
  • Song: La noi
Proofreading requested
Romanian
Romanian
A A

La noi

La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de mătasă;
La noi atâţia fluturi sunt,
Şi-atâta jale-n casă.
 
Privighetori din alte ţări
Vin doina să ne-asculte;
La noi sunt cântece şi flori
Şi lacrimi multe, multe...
 
Pe boltă, sus, e mai aprins,
La noi, bătrânul soare,
De când pe plaiurile noastre
Nu pentru noi răsare...
 
La noi de jale povestesc
A codrilor desişuri,
Şi jale duce Murăşul,
Şi duc tustrele Crişuri.
 
La noi nevestele plângând
Sporesc pe fus fuiorul,
Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng
Şi tata, şi feciorul.
 
Sub cerul nostru-nduioşat
E mai domoală hora,
Căci cântecele noastre plâng
În ochii tuturora.
 
Şi fluturii sunt mai sfioşi
Când zboară-n zări albastre,
Doar roua de pe trandafiri
E lacrimi de-ale noastre.
 
Iar codrii ce-nfrăţiţi cu noi
Îşi înfioară sânul
Spun că din lacrimi e-mpletit
Şi Oltul, biet, bătrânul...
 
Avem un vis neîmplinit,
Copil al suferinţii,
De jalea lui ne-au răposat
Şi moşii, şi părinţii...
 
Din vremi uitate, de demult,
Gemând de grele patimi,
Deşertăciunea unui vis
Noi o stropim cu lacrimi...
 
Submitted by Valeriu RautValeriu Raut on Fri, 15/03/2019 - 10:42
Last edited by Valeriu RautValeriu Raut on Sun, 03/01/2021 - 17:15
English translationEnglish
Align paragraphs

We

At us are green forests of fir trees
And fields of silk;
At us are so many butterflies,
And so much grief in home.
 
Nightingales from other countries
Come to listen our doina¹;
At us are songs and flowers
And many , many tears...
 
Up on the sky, is brighter
At us the old sun,
Since when on our lands
It doesn’t rise up for us...
 
At us tells of grief
The thicket of forests,
And grief Mureşul² carries,
And all the three Criş³ .
 
At us the wives crying
Increase the threads on spindle,
And embracing their grief they cry
The father and son too.
 
Bellow our touched sky
The hora⁴ is slower
Because our songs are weeping
In the eyes of all.
 
And the butterflies are shier
When they fly to blue horizons
Just the dew on the roses
Is tears of us.
 
And forests ,which are as our brothers,
They thrill their bosom
They say that from tears is plaited
The poor, old Olt⁵ ...
 
We have an unfulfilled dream,
Child of suffering,
Mourning for it passed away
Our ancestors, and parents too...
 
From forgotten times, long ago,
Groaning of hard addictions,
The uselessness of a dream
We sprinkle with tears...
 
Thanks!
thanked 6 times
Submitted by liana2010liana2010 on Sun, 07/04/2019 - 17:05
Added in reply to request by swedensourswedensour
Author's comments:

1-doina it is folkloric song which expresses the sentiment of longing, grief, love, revolt
2-Mureşul- is a river which springs in Eastern Carpathians flows westwards across Transylvania ( part of Romania) and spill into Tisza in Hungary.
3-Criş - are three rivers named Crişul Repede (The Fast Criş), Crişul Alb(The White Criş) and Crişul Negru (The Black Criş). All three rivers spring from Western Carpathians, flow across Transylvania and spill into Tisza In Hungary.
4- hora is a large Romanian dance.
5- Olt⁵ is a river which spings from same place with Mureşul but is flows southwards , crosses The Southern Carpathians and flows into the river Danube.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Octavian Goga: Top 3
Comments
Read about music throughout history