Advertisements

นอนไม่หลับ (Non mâi làp) (Transliteration)

นอนไม่หลับ

จะเจอใครๆ ไม่เคยจะสับสน
ก็คุยก็คบเป็นเพื่อนกัน
ก็มีแต่เธอคบกันไม่ทันจะกี่วัน
ฉันก็เริ่มมีปัญหา
 
แค่เธอหันไปมองยิ้มกับใครก็ไหวหวั่น
ฉันก็ไม่สบายใจ
ยิ่งได้เห็นเขามอง ยิ้มให้เธอยิ่งร้อนใจ
ไม่รู้ว่าทำไมต้องเดือดร้อน
 
อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ
ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย
อยู่ๆก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจ
นี่มันหมายความว่าไง
 
อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ
ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย
อยู่ๆก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจ
นี่มันหมายความว่าไง... ที่ฉันเป็น
 
ในความเป็นจริง เข้าใจตลอดมา
ว่าเธอกับฉันเป็นเพื่อนกัน
ที่ไม่เข้าใจ ก็คือทำไมที่ใจฉัน
นับวันยิ่งมีปัญหา
 
แค่เธอหันไปมองยิ้มกับใครก็ไหวหวั่น
ฉันก็ไม่สบายใจ
ยิ่งได้เห็นเขามอง ยิ้มให้เธอยิ่งร้อนใจ
ไม่รู้ว่าทำไมต้องเดือดร้อน
 
อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ
ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย
อยู่ๆก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจ
นี่มันหมายความว่าไง
 
อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ
ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย
อยู่ๆก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจ
นี่มันหมายความว่าไง... ที่ฉันเป็น
 
Submitted by RujixRujix on Thu, 22/07/2021 - 03:20
Transliteration
Align paragraphs

Non mâi làp

Jà jer krai krai mâi koiie jà sàp-sŏn
Gôr kui gôr kóp bpen pêuuan gan
Gôr mee dtàe ter kóp gan mâi tan jà gèe wan
Chăn gôr rêrm mee bpan-hăa
 
Kâe ter hăn bpai mong yím gàp krai gôr wăi wàn
Chăn gôr mâi sà-baai jai
Yîng dâai hĕn kăo mong yím hâi ter yîng rón jai
Mâi róo wâa tam-mai dtông dèuuat rón
 
Yòo yòo gôr mee rêuuang raao hâi non mâi làp
Hâi glàp maa kít wók won táng keun wûn waai
Yòo yòo gôr mee rêuuang ter róp guuan hŭua jai
Nêe man măai kwaam wâa ngai
 
Yòo yòo gôr mee rêuuang raao hâi non mâi làp
Hâi glàp maa kít wók won táng keun wûn waai
Yòo yòo gôr mee rêuuang ter róp guuan hŭua jai
Nêe man măai kwaam wâa ngai... têe chăn bpen
 
Nai kwaam bpen jing kâo jai dtà-lòt maa
Wâa ter gàp chăn bpen pêuuan gan
Têe mâi kâo jai gôr keu tam-mai têe jai chăn
Náp wan yîng mee bpan-hăa
 
Kâe ter hăn bpai mong yím gàp krai gôr wăi wàn
Chăn gôr mâi sà-baai jai
Yîng dâai hĕn kăo mong yím hâi ter yîng rón jai
Mâi róo wâa tam-mai dtông dèuuat rón
 
Yòo yòo gôr mee rêuuang raao hâi non mâi làp
Hâi glàp maa kít wók won táng keun wûn waai
Yòo yòo gôr mee rêuuang ter róp guuan hŭua jai
Nêe man măai kwaam wâa ngai
 
Yòo yòo gôr mee rêuuang raao hâi non mâi làp
Hâi glàp maa kít wók won táng keun wûn waai
Yòo yòo gôr mee rêuuang ter róp guuan hŭua jai
Nêe man măai kwaam wâa ngai... têe chăn bpen
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Thu, 22/07/2021 - 03:25
Collections with "นอนไม่หลับ"
Comments
Read about music throughout history