Fabrizio Moro & Ermal Meta - Non mi avete fatto niente (Esperanto translation)

Italian

Non mi avete fatto niente

A Il Cairo non lo sanno che ore sono adesso,
il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso.
In Francia c’è un concerto, la gente si diverte,
qualcuno canta forte, qualcuno grida “a morte”.
 
A Londra piove sempre, ma oggi non fa male.
Il cielo non fa sconti, neanche a un funerale.
A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna,
di gente sull’asfalto e sangue nella fogna.
 
E questo corpo enorme che noi chiamiamo “Terra”,
ferito nei suoi organi dall’Asia all’Inghilterra.
Galassie di persone disperse nello spazio
ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio.
 
Di madri senza figli, di figli senza padri,
di volti illuminati, come muri senza quadri.
Minuti di silenzio, spezzati da una voce:
“Non mi avete fatto niente.”
 
Non mi avete fatto niente.
Non mi avete tolto niente.
Questa è la mia vita che va avanti
oltre tutto, oltre la gente.
 
Non mi avete fatto niente.
Non avete avuto niente.
Perché tutto va oltre
le vostre inutili guerre.
 
C’è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti,
le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti,
ingressi separati della stessa casa,
miliardi di persone che sperano in qualcosa.
 
Braccia senza mani, facce senza nomi,
scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani.
Perché la nostra vita non è un punto di vista
e non esiste bomba pacifista.
 
Non mi avete fatto niente.
Non mi avete tolto niente.
Questa è la mia vita che va avanti
oltre tutto, oltre la gente.
 
Non mi avete fatto niente.
Non avete avuto niente.
Perché tutto va oltre
le vostre inutili guerre,
le vostre inutili guerre.
 
Cadranno i grattacieli, le metropolitane,
i muri di contrasto, alzati per il pane.
Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino
il mondo si rialza col sorriso di un bambino,
col sorriso di un bambino,
col sorriso di un bambino.
 
Non mi avete fatto niente.
Non avete avuto niente.
Perché tutto va oltre
le vostre inutili guerre.
 
Non mi avete fatto niente.
Le vostre inutili guerre.
Non mi avete tolto niente.
Le vostre inutili guerre
Non mi avete fatto niente.
Le vostre inutili guerre.
Non avete avuto niente.
Le vostre inutili guerre.
 
Sono consapevole che tutto più non torna.
La felicità volava
come vola via una bolla.
 
Submitted by Alma Barroca on Tue, 06/02/2018 - 19:25
Last edited by Miley_Lovato on Sun, 13/05/2018 - 06:22
Submitter's comments:

Festival di Sanremo 2018 / E. Meta, F. Moro, A. Febo
Live performance

Align paragraphs
Esperanto translation

Vi nenion faris al mi

En Kairo ili ne scias, kia tempo ĝi estas nun,
la suno sur la Rambla hodiaŭ ne estas la sama.
En Francio estas koncerto, homoj amuzas,
iu kantas laŭte, iu krias "al morto".
 
Ĉiam pluvas en Londono, sed hodiaŭ ĝi ne vundas.
La ĉielo ne ofertas rabatojn, eĉ ĉe funebro.
En Niza, la maro estas ruĝa kun fajroj kaj honto,
de homoj sur la asfalto kaj sango en la kloako.
 
Kaj ĉi tiu grandega korpo ni nomas "Tero",
vundita en siaj organoj el Azio ĝis Anglujo.
Galaksioj de homoj dissemitaj en spaco
sed la plej grava estas la spaco de brakumo.
 
De patrinoj sen infanoj, el infanoj sen patroj,
de vizaĝoj lumigitaj, kiel muroj sen pentraĵoj.
Minutoj de silento, rompitaj de voĉo:
"Vi nenion faris al mi".
 
Vi nenion faris al mi.
Vi nenion prenis de mi.
Ĉi tio estas mia vivo, kiu daŭras
ĉefe, preter homoj.
 
Vi nenion faris al mi.
Vi ne havis ion.
Ĉar ĉio preterpasas
viaj senutilaj militoj.
 
Estas tiuj, kiuj faras la krucon, tiuj, kiuj preĝas sur la tapiŝoj,
la preĝejoj kaj la moskeoj, la imamoj kaj ĉiuj pastroj,
apartaj eniroj de la sama domo,
mil milionoj da homoj atendantaj ion.
 
Armiloj sen manoj, vizaĝoj sen nomoj,
Ni ŝanĝu la haŭton, ĉio ni estas homa.
Ĉar nia vivo ne estas vidpunkto
kaj ne ekzistas pacisma bombo.
 
Vi nenion faris al mi.
Vi nenion prenis de mi.
Ĉi tio estas mia vivo, kiu daŭras
ĉefe, preter homoj.
 
Vi nenion faris al mi.
Vi ne havis ion.
Ĉar ĉio preterpasas
viaj senutilaj militoj,
viaj senutilaj militoj.
 
La ĉielskrapantoj, la subŝoseoj, falos
la kontrastaj muroj, leviĝu por la pano.
Sed kontraŭ ĉia teruro, kiu malhelpas la vojaĝon
la mondo leviĝas per rideto de infano,
kun rideto de infano,
kun rideto de infano.
 
Vi nenion faris al mi.
Vi ne havis ion.
Ĉar ĉio preterpasas
viaj senutilaj militoj.
 
Vi nenion faris al mi.
Viaj senutilaj militoj.
Vi nenion prenis de mi.
Viaj senutilaj militoj
Vi nenion faris al mi.
Viaj senutilaj militoj.
Vi ne havis ion.
Viaj senutilaj militoj.
 
Mi scias, ke ĉio jam ne revenas.
Feliĉo flugis
kiel flugo flugas.
 
Submitted by JayR08 on Sun, 18/02/2018 - 10:23
Added in reply to request by Joutsenpoika
Comments