Advertisements

Nothing's Gonna Change My Love for You (Vietnamese translation)

  • Artist: Westlife
  • Also performed by: George Benson, Glenn Medeiros
  • Song: Nothing's Gonna Change My Love for You 10 translations
  • Translations: Bulgarian, Chinese, Croatian, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Turkish, Vietnamese
Vietnamese translationVietnamese
A A

Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

Nếu anh phải sống mà không có em cạnh bên anh
Thì cả ngày sẽ trở nên trống trải
Đêm dường như sẽ rất dài
Với em anh cảm nhận được sự vĩnh cửu một cách rõ ràng
Anh đã từng yêu trước đó
Nhưng chưa từng cảm nhận mãnh liệt như thế này
Giấc mơ của đôi ta non trẻ và cả hai ta đều biết rằng
Chúng sẽ dẫn đôi ta đến nơi mà chúng ta muốn
Giữ anh ngay bây giờ
Chạm vào anh ngay bây giờ
Anh không muốn sống mà không có em
 
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Một điều em có thể chắc chắn
Anh sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Thế giới có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh
Nhưng chẳng gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
 
Nếu con đường phía trước không thật sư dễ dàng
Tình yêu sẽ dẫn lối chúng ta
Tựa nhưa một vì sao dẫn lối
Anh sẽ ở đó vì em nếu em cần anh
Em không phải thay đổi một thứ gì cả
Anh yêu em như cách mà em vẫn làm
Vì vật hãy đến bên anh và cùng sẻ chia
Anh cũng sẽ cho em thấy sự vĩnh cửu
Giữ lấy anh ngay bây giờ
Chạm vào anh ngay bây giờ
Anh không muốn sống mà không có em
 
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Một điều em có thể chắc chắn
Anh sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Thế giới có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh
Nhưng chẳng gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Một điều em có thể chắc chắn
Anh sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
 
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Một điều em có thể chắc chắn
Anh sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Thế giới có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh
Nhưng chẳng gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em
Em phải biết ngay bây giờ rằng anh yêu em nhiều thế nào
Một điều em có thể chắc chắn
Anh sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi gì hơn tình yêu của em
 
Thanks!
Submitted by Hữu Nghĩa TrầnHữu Nghĩa Trần on Fri, 03/08/2018 - 14:31
Added in reply to request by reorandyreorandy
EnglishEnglish

Nothing's Gonna Change My Love for You

Comments
Read about music throughout history