Ultima Thule - Ny nord (English translation)

Swedish

Ny nord

Du nordans friska anda
din domning var allt för lång
Höj upp din röst och blanda
din klang i de ungas sång
För länge vi spelat och sjungit
de välska visor i moll
Och glömt hur det brusat och klungit
därovan från hemvindens håll
 
Du ånga som gungande vilar
i skogarnas ensliga loft
Sträck ut som balsamiska ilar
som milsvida skyar av doft
För mycket förmultnat och unket
har länge nu fyllt vårat bröst
För länge så var landet sjunket
i kväljande dimma och höst
 
(REF:)
Kom nya nord som vi bida
kom rike dit alla vi trå
Vi möta på skridsko och skida
så långt isar och snöfält nå
Vi lägga mot hästarnas mankar
våra sadlar till häroldsridt
Vi möta i drömmar och tankar
vårt Sverige så manbart och fritt
 
Du källrena kyla av bergen
rinn ner som läkedomflod
Två lemmar starka giv färgen
åt ungdomens bleknande blod
För mycket vi vants att begära
här är både bonat och varmt
Kom döp oss till vildmarkens lära
till liv som härdigt och armt
 
Du havets jäsande sälta
som piskats av stormens ris
Stig upp över stranden och välta
hit in för en fräsande bris
För sött och för löemigt vi bakat
vår kropp och andes bröd
Giv smaken som fäderna smakat
av kärvhet av fara och nöd
 
(REF)
 
Vi har sett så länge mot söder
vi har lystrat till fåfänga ord
Nu unga systra och bröder
låt oss vända våra panna mot nord
Lås oss känna utan förblanda
med vädren från främmande strand
Den klangen den doften den andan
av hela vårt vinterland
 
Submitted by SaintMark on Fri, 11/11/2016 - 18:26
Last edited by SaintMark on Fri, 17/03/2017 - 07:28
Align paragraphs
English translation

New North

you healthy northern spirit
you've been numb for too long
Rouse up your voice and mingle
Your sound with the young people singing
For a long time we played and sang
The waltz in a minor tune
And forgot the resounding roar
Of the winds above our home
 
Ye vapors that love to waft
In forest's solitary loft
Send forth your balmy winds (1)
Like vast clouds of scent
Too much, decay and mildew
Have long now filled our breasts
For too long has the country sunk
In the sickening mists of autumn
 
(REF:)
Come, new North, we bid thee
Come kingdom that we all desire to go to
We meet on ice skates and skis
As far as the ices and snowfields can reach
We ride, pressed against the horses' withers (1a)
We meet in dreams and thoughts
Our Sweden so viril and free (2)
 
You clean cold of the mountains
Flow down to the healing rivers
give color for two strong limbs
to the bleached-out blood of youth
We've become used to craving too much
It's both homely and warm around here
Come baptize us in wilderness' teachings
into a life that is rough and hardy (2a)
 
You seething salt of the sea
Stirred up by the rods of the storm
Rise over the beach and rollover
Hither in a sizzling breeze
For sweet and meager we baked (X)
Our body and spirit bread
Give us the flavour our fathers tasted
The hardships of danger and distress
 
(REF)
 
We have seen so far to the south
We have listened to vain words
Now young brothers and sisters
let us turn our foreheads to the north
Let us feel, without confounding (ourselves)
With values from foreign shores
The sound, the scent, the spirit
Of our whole winter wonderland
 
The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. (Prov 25:3 KJV)
Submitted by SaintMark on Fri, 17/03/2017 - 08:23
Last edited by SaintMark on Thu, 23/03/2017 - 12:36
Author's comments:

thank you to user vargkustaa for the missing parts.
#########################
(X) Löemigt = Doesn't look like it's a word that exists, just seems to be a bad transcription,
listening to song it sounds like he is singing "klent" rather (meaning "meager")
(1) "ilar" meaning "winds"
(1a) "manke", the withers of the horse. the withers are the part between a horses' neck and back.
So he is riding swiftly, tightly pressed against the horse's mane and back.
(2) "manbar" meaning viril, fully grown or mature. being in full strength.
(2a) härdigt och armt, lit: rough and poor. i just put it into better english
he basically means an outdoorsy kind of life, rough but gratifying.

Ultima Thule: Top 3
See also
Comments
SaintMark    Fri, 17/03/2017 - 08:24

i couldn't figure out the missing bits for the life of it. many words are probably obscure, poetic language. not found in online dictionaries.

vargkustaa    Thu, 23/03/2017 - 10:36

Il = (Quick) wind
Ilar = (Quick) winds

Manbar = Mature (lit. fully developed)

Kom rike dit alla vi trå = Come kingdom that we all desire to go to
Vi möta på skridsko och skida = We meet on ice skates and skis
Så långt isar och snöfält nå = As far as the ices and snowfields can reach

Mankar (plur.) = Withers
Manke = (the neck of a horse)

För mycket vi vants att begära = We've become used to craving too much
Här är både bonat och varmt = It's both homely and warm here (alt.) It's both furnished and warm here
(I guess he is saying that as long as you have a home you shouldn't be craving for more)

Armt = Poor

Löemigt = Doesn't look like it's a word that exists, just seems to be a bad transcription, listening to song it sounds like he is singing "klent" rather