O sensin ki (Hindi translation)

Advertisements
Hindi translation

Woh Tum Ho

wo Tum ho jo ishq ki raah hai
Jo Allah ka behtereen banda hai
insanoun ko seedhi raah
Tum ne dikhai, Ay Muhammad! (ﷺ)
 
wo Tum ho jo ishq ka jauher hai
Jo khuda ki mehraban nazar hai
insaniyet ke liye thy woh akhari alfaz
jo Tumhari zuban se nikly, Ay Muhammad! (ﷺ)
 
wo Tum ho jise log nahein jante
meger her jagah dekhty hain
choti bari her raah
Rumhari raah hai, Ay Muhammad! (ﷺ)
 
wo Tum ho jo ishq ka jauher hai
Jo khuda ki mehraban nazar hai
insaniyet ke liye thy woh akhari alfaz
jo Tumhari zuban se nikly, Ay Muhammad! (ﷺ)
 
Wo Tum ho jo azmat hai
aur saath me rehemdili ka namuna hai
zuban se nikalny walay her hijje me Tum ho
Tum ho jo khubsurati se bhara hai, Ay Muhammad! (ﷺ)
 
wo Tum ho jis se hameshgi hai
hone me bhi na hone me bhi Tum ho
nuqtey me bhi Tum ho aalam me bhi Tum ho
dost bhi Tum ho, Ay Muhammad! (ﷺ)
 
Submitted by Eyzihan Babaoğlu on Sat, 18/06/2016 - 13:49
Turkish

O sensin ki

Comments