Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Od Zera Do Bohatera [Zero to Hero] (English translation)

Proofreading requested

Od Zera Do Bohatera [Zero to Hero]

Mówię wszem wkoło to, co wiem,
Spoza kulis, że Herkules ma w kieszeni szlem.
Bij i siecz - ani kroku wstecz,
Dzięki tej zasadzie Herkie wygra każdy mecz.
 
Dawniej był nikim - zerem, zerem,
Dzisiaj jest gościem - bohaterem !
Fach od kołyski wyćwiczył swój,
A dziś contra plures wyrusza w bój,
Nie jest mu obcy żaden znój.
Budzi szał dziewczęcych ciał piękna twarz,
Herkie nie ma skaz, to idol nasz. - To idol nasz !
Ten herosów wzór z Krezusem mógłby tu w zawody iść,
Na ustach tych, co sławią go niech dzwonią dzwony złote dziś !
 
Całe zło umie zwalczyć, bo
Taki chłop ze stali stale trafia sto na sto.
Zerem był, dziś u stóp ma świat,
Bóg bohater biegły w bojach, bogom prawie brat.
 
Przyszedł, zobaczył i zwyciężył,
Widział kto mężniejszego męża,
Klasę i siłę, tęgi łeb ?
Nie zero, a heros, nie byle trep,
Co by siekierą... chciał kroić chleb !
 
Kto tu jest gładki jak gladiator - Herkules !
W teatrach powoduje zator - Herkules !
Mięśnie ma - herkuliste,
Oko rwie - urody mister !
 
Herkules ! (x6)
 
Mówię wszem wkoło to, co wiem,
- pełna kiesa !
Świat u stóp silny niby słup
Herkulesa.
Dawniej był niczym - zerem, zerem,
Dzisiaj jest gościem - bohaterem !
Dawno już kości iacta est !
Lotem od zera do bohatera,
Kto nie umiera żywy jest !
 
Submitted by FloppylouFloppylou on Fri, 18/05/2018 - 10:08
Last edited by BlackRyderBlackRyder on Sun, 22/05/2022 - 19:10
English translationEnglish
Align paragraphs

From Zero To Hero

I tell everyone around, what I know
From behind the scenes, that Hercules has a vole in his pocket.
Hit and chop - not a step back
Thanks to this rule, Herkie will win every match.
 
Before, he was nobody - a zero, a zero,
Today he's a guy - a hero !
The man has trained his from the cradle,
And today he goes to battle against Plures,
No toil is unknown to him.
A beautiful face awakens the frenzy of girls' bodies,
Herkie is flawless, he's our idol. - He's our idol !
This model of heroes with Croesus could go into competition here,
On the lips of those who praise him, let the golden bells ring today !
 
He can fight off all evil, because
Such a man of steel constantly hits a hundred out of a hundred.
He was a zero, today he has the world at his feet,
God, a hero adept in battles, he's almost a brother of Gods.
 
He came, he saw, he conquered,
He has seen who is the stronger husband,
Class and strength, a hard head ?
Not a zero, but a hero, not just any dart,
Who would want... to behead someone with an axe !
 
Who here is smooth like a gladiator - Hercules !
Causes overcrowding in theatres - Hercules !
His muscles are - herculean,
The eye is tearing up - a beautiful mister !
 
Hercules ! (x6)
 
I tell everyone around, what I know
- full purse !
The world is strong like a pole at his feet
Hercules.
He used to be nothing - zero, zero,
Now he's a guy - a hero !
He's been throwing bones for a long time !
On a flight from zero to hero,
Whoever doesn't die is alive !
 
Thanks!
Submitted by KyniaKynia on Tue, 16/08/2022 - 12:33
Added in reply to request by MuriloSantosMuriloSantos
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments
Read about music throughout history