The Prince of Egypt (OST) - Og Fri Oss Ut [Deliver Us] (English translation)

Norwegian

Og Fri Oss Ut [Deliver Us]

Vann
Sand
Leire
Strå
Fortere
Vann og løft
Sand og dra
Herre og fri oss
Fortere
 
Med et hardt skjebneslag på min skulder
Og med salt fra min svette på kinn
Elohim, Du kan se
Kan Du høre våre be?
Hjelp oss nå
I vår smerte
Og fri oss ut!
Hør vårt rop og fri oss ut
Herre Gud og husker oss her i vår hete sand
Og fri oss ut!
Til det land Du lovet oss
Og fri oss ut til Ditt løftes land
 
Yaldi hatov veh harach
Al tira veh al tifchad
Min sønn, jeg har ingenting å gi
Men jeg håper du går fri
Så vi kan sees igjen
Måtte Han befri oss ut
Hør vår bønn
Og fri oss ut, til et sted der slaveri
?
Og fri oss ut, til det land Du lovet oss
Og fri oss ut, fra vårt trelldoms
Og fri oss ut til Ditt løftes land
 
Tyst nå, min lille
Og tenk på mitt fang
Hvil i den vuggende strøm
Sov mens du minnes din mors vuggesang
Så er jeg hos deg i din drøm
Mektige Nilen, som flyter forbi
Lasten er kostbar og kjær
Vet du et sted der, han kan gå fri?
Nilen, plasser du ham der
 
Bror, du er trygg nå
For her går du fri
For jeg har en bønn her til deg
Voks bror og vend hjem, etter en tid
Vis oss utfrielsens veg
 
Og fri oss ut, send en hyrde som fører oss
Og fri oss ut til Ditt løftes land
Og fri oss ut til Ditt løftes land
Og fri oss ut!
 
Submitted by Zarina01 on Thu, 29/12/2016 - 05:04
Last edited by Zarina01 on Tue, 17/01/2017 - 00:47
Align paragraphs
English translation

Deliver us!

Water
Sand
Clay
Hay
Faster
Water and lift
Sand and pull
Lord and deliver us
Now
Faster
 
With a hard stroke of faith on my shoulder
And with salt from my sweat on my cheek
Alohim, you can see
Can you hear us pray?
Help us now
In our pain
And deliver us!
Hear our call and deliver us
Dear God og remember us here in our hot sand
And deliver us!
To the land you promised us
And deliver us to your promised land
 
Yaldi hatov veh harach
Al tira veh al tifchad
My son, I have nothing to give
But I hope you'll be free
So we can see each other again
Must he freeus
Hear our prayer
And deliver us, to a place where slavery
?
And deliver us, to the land you promised us
And deliver us, from our slavery
And deliver us to your promised land
 
Hush now, my little one
And think of my embrace
Rest in the calm stream
Sleep while you remember you mothers lullaby
Then I'll be with you in your dream
Powerfull Nilen, which passes by
The cargo is precious and dear
Do you know a place, where he can be free?
Nilen, place him there
 
Brother, you're safe now
Because here you'll be free
Because I have a prayer for you
Grow brother and return home, after a while
Show us the path to freedom
 
And deliver us, send a shepherd to lead us
And deliver us to your promised land
And deliver us to your promised land
And deliver us!
 
Submitted by And122 on Tue, 18/04/2017 - 12:56
Added in reply to request by Zarina01
Comments