Kristian Kostov - The One (I Need You) (Bulgarian translation)

Proofreading requested
English

The One (I Need You)

I've done some wild things before
But I've never felt nothing like that
You leave me craving for more
And there's nothing that's holding me back
 
Got close to your best friend
Broke the law to let you see that number one band
It's all, it's all because
 
I wanna say it's "us" instead of "I"
Wanna be like the one to feel what's it like
Don't leave me hanging waiting now
I wanna hear you say these words out loud
 
"I need you!"
"I need you!"
"I need you!"
"I need you!"
 
Your parents don't like me one bit
Cause I sing on the streets every night
When I blow up with a hit
They will say it was love at first sight
 
Stole you for the weekend
Nobody's gonna know what really happened
It's all, it's all because
 
I wanna say it's "us" instead of "I"
Wanna be like the one to feel what's it like
Don't leave me hanging waiting now
I wanna hear you say these words out loud
 
I really wanna, I really-really wanna know...
I really wanna, I really-really wanna know...
I really wanna, I really-really wanna know...
I really wanna, I really-really wanna know...
 
"I need you!"
"I need you!"
"I need you!"
"I need you!"
 
Submitted by juulia.18 on Fri, 05/01/2018 - 15:59
Last edited by infiity13 on Sat, 13/01/2018 - 10:52
Align paragraphs
Bulgarian translation

Единственият (Трябваш ми)

Правил съм някои диви неща по-рано,
но никога не съм чувствал нищо подобно.
Ти ме оставяш жадуващ за повече,
и няма нищо, което ме сдържа.
 
Станах близък с твоята най-добра приятелка,
наруших закона да можеш да видиш онзи бенд номер едно.
Всичко това е, всичко това е защото
 
искам да кажа, че това е „ние“ вместо „аз“,
искам да бъда единственият, който да усети какво е това.
Не ме оставяй в неведение и чакане сега,
искам да чуя как казваш тези думи на глас.
 
„Трябваш ми!“
„Трябваш ми!“
„Трябваш ми!“
„Трябваш ми!“
 
Родителите ти не ме харесват съвсем,
защото аз пея по улиците всяка нощ.
Когато аз се разразя с хит,
те ще кажат, че това беше любов от пръв поглед.
 
Откраднах те за уикенда,
никой никога няма да познае какво всъщност се случи.
Всичко това е, всичко това е защото
 
искам да кажа, че това е „ние“ вместо „аз“,
искам да бъда единственият, който да усети какво е това.
Не ме оставяй в неопределеност и чакане сега,
искам да чуя как казваш тези думи на глас.
 
Наистина искам, наистина много искам да знам…
Наистина искам, наистина много искам да знам…
Наистина искам, наистина много искам да знам…
Наистина искам, наистина много искам да знам…
 
„Трябваш ми!“
„Трябваш ми!“
„Трябваш ми!“
„Трябваш ми!“
 
This work (if otherwise isn’t stated below) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Don’t forget to press the green "Thanks!" button if my translation was helpful (no registration’s required).
Submitted by Ivan U7n on Wed, 10/01/2018 - 10:58
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments
Ivan U7n    Wed, 10/01/2018 - 14:58

[@the sweet cat_989], имам още работа за тебе. Wink smile

kalina_989    Wed, 10/01/2018 - 18:10

но никога не съм чувствал нищо подобно - но никога не съм чувствал нещо подобно
Ти ме оставяш жадуващ за повече - Ти ме оставяш жадуваща за повече
Запознах се близко с твоята най-добра приятелка - Станах близък с твоята най-добра приятелка
Не ме оставяй в неопределеност - Не ме оставяй в неведение - така звучи по- добре
Когато аз ще се разразя с хит- Когато аз се разразя с хит
любов от първи поглед - любов от пръв поглед - по- добре звучи така
най-наистина - на български няма такова нещо, най- добре е да си остане само "наистина"
Мисля, че това е всичко.

Ivan U7n    Wed, 10/01/2018 - 18:45

Благодаря за корекциите, ала преди да ги използвам имам въпроси:
нищо → нещо = Много ли грешно е да остави тук "нищо"? Защото дори в оригинала е "nothing"?
жадуващ → жадуваща = Тук доколкото разбирам е за мъж, а не за жена. Или тук другото?

kalina_989    Wed, 10/01/2018 - 19:10

Не е грешно да се остави "нищо", и така става. А другото сега го схванах Teeth smile Да, трябва да остане "жадуващ". Аз си помислих, че тя го е оставила, защото жадува за повече Teeth smile Съжалявам. 

Ivan U7n    Wed, 10/01/2018 - 21:15

Още път благодаря, поправих го. Обаче "най-наистина" промених на "наистина много".