One Ring (Bulgarian translation)

Advertisements
English

One Ring

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 
Last edited by SaintMark on Mon, 17/10/2016 - 03:28
Align paragraphs
Bulgarian translation

Единствен Пръстен

Три Пръстена за елфите крале под този небосвод,
и седем за джуджетата в дворците им от камък,
да вземат девет хората със краткия живот,
един - за Мрачния владетел с трон от черен пламък,
в страната му Мордор, където тегне мрак.
Единствен Пръстен ги владее, Единствен той ще ги открие,
Единствен вси ще ги сбере и в тъмнина ще ги обвие
в страната му Мордор, където тегне мрак.
 
Submitted by Slobovich on Fri, 12/01/2018 - 00:32
Comments