One Ring (Czech translation)

Advertisements
English

One Ring

 
Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 
Last edited by SaintMark on Mon, 17/10/2016 - 03:28
Align paragraphs
Czech translation

Jeden Prsten

Versions: #1#2
Tři prsteny elfím králům pod oblohou modrou,
Sedm vládcům trpaslíků v sálech v horském lůně,
Devět mužům smrtelným, podle sudby padnou,
Jeden pro Temného pána na svém temném trůně,
V černé zemi Mordor, nad níž stíny vládnou.
Jeden prsten kážee všem, Jeden má je najít,
Jeden může přivést je, v temnotě je spojit
V černé zemi Mordor, nad níž stíny vládnou.
 
Submitted by Slobovich on Wed, 24/01/2018 - 21:18
Comments