One Ring (Polish translation)

Advertisements
English

One Ring

 
Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 
Last edited by SaintMark on Mon, 17/10/2016 - 03:28
Align paragraphs
Polish translation

Jedyny Pierścień

Versions: #1#2
Dla elfich władców pod niebem jasnym Trzy są Pierścienie,
Dla krasnoludzkich podziemnych królów Pierścieni Siedem,
Dziewięć dla ludzi – tych ostatecznym śmierć przeznaczeniem,
Dla Władcy Mroku na czarnym tronie jest Pierścień Jeden
W Krainie Mordor, gdzie wiecznej nocy zaległy cienie.
Pierścień Jedyny, by władać wszystkimi, czarem je opętać,
Pierścień Jedyny, by wszystkie zgromadzić i w ciemnościach spętać
W Krainie Mordor, gdzie wiecznej nocy zaległy cienie.
 
Submitted by jakub.wilisz on Sun, 04/02/2018 - 23:03
Author's comments:

Tłumaczenie obecne na stronie jest autorstwa Jerzego Łozińskiego, który używa słowa "krzat" na określenie krasnoluda. Częściej korzysta się z tłumaczenia Gumkowskiego, które zachowuje oryginaly układ rymów pod koniec wiersza + jest bliższe dokładności w tłumaczeniu.

/

The translation currently present is by J. Łoziński, who uses the word "krzat" (derived from "skrzat", which is closer to goblin or gnome than a dwarf "krasnolud/krasnal"). Gumkowski's translation is used more commonly, as it keeps the original rhyme scheme and is more accurate in translation.

Translation source:
https://lyricstranslate.com/en/t%C5%82umaczenie%20Marka%20Gumkowskiego/%20translated%20by%20Marek%20Gumkowski
Comments