One Ring (Polish translation)

Advertisements
English

One Ring

 
Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 
Last edited by SaintMark on Mon, 17/10/2016 - 03:28
Align paragraphs
Polish translation

Ten Jedyny

Versions: #1#2
Trzy Pierścienie elfowym władcom szlachetnego miana,
Siedem krzatów monarchom w kamiennych sal koronie,
Dziewięć ludzkim istotom, którym śmierć pisana,
Jeden dla Władcy Ciemności, co trwa na mrocznym tronie,
W Mordorze, moc którego zwycięży nie chciana.
Ten Jedyny, by rządzić wszystkimi, ten Jedyny, by wszystkie odnależć,
Ten Jedyny, by zebrać je wszystkie i w ciemności zespolić więzami
W Mordorze, moc którego zwycięży nie chciana.
 
Submitted by Slobovich on Wed, 24/01/2018 - 21:11
Comments