Advertisements

Only (Vietnamese translation)

  • Artist: Imagine Dragons
  • Song: Only 7 translations
  • Translations: Finnish, French, Hungarian, Italian, Turkish, Turkish (Anatolian dialects), Vietnamese
Vietnamese translationVietnamese
A A

Duy nhất

Này cô gái xinh đẹp, em là người động viên anh
Khiến anh thay đổi lời nói và hành vi của mình
Cô gái xinh đẹp, em là người kiểm soát anh,
Khiến anh gọi cho em chỉ để nghe em nói
 
Nói anh nghe em muốn gì
Anh sẽ cho em mọi thứ anh có
Mở mắt ra và em sẽ thấy
 
Chỉ có anh và em, duy nhất
Ném mấy cái chìa khóa đi
Chỉ việc sống trong một giấc mơ
Chỉ có anh và em, duy nhất
Nghe nhịp em thở, chỉ cần sống trong một giấc mơ
Chỉ có anh và em
 
Tai họa của anh, em là câu trả lời duy nhất
Khiến anh nghĩ anh có thể trở thành bậc thầy
Cô gái xinh đẹp, em là đại dương khổng lồ của anh
Đè nặng lên anh và cho anh thấy sự thành tâm của em
 
Nói anh nghe em muốn gì
Anh sẽ cho em mọi thứ anh có
Mở mắt ra và em sẽ thấy
 
Chỉ có anh và em, duy nhất
Ném mấy cái chìa khóa đi
Chỉ việc sống trong một giấc mơ
Chỉ có anh và em, duy nhất
Nghe nhịp em thở, chỉ cần sống trong một giấc mơ
Chỉ có anh và em
 
Chiếm, chiếm lấy anh
Chiếm lấy anh, anh không muốn thức dậy nữa
Chiếm, chiếm lấy anh
Chiếm lấy anh, anh không muốn thức dậy nữa
Chỉ có anh và em
 
Mơ, mơ, mơ, mơ, thế giới giấc mơ
(Chiếm, chiếm lấy anh, hãy chiếm lấy anh, anh không muốn thức dậy, thức dậy, thức dậy)
 
Chỉ có anh và em, duy nhất
Nghe nhịp em thở, chỉ cần sống trong một giấc mơ
Chỉ có anh và em, duy nhất
Nghe nhịp em thở, chỉ cần sống trong một giấc mơ
Chỉ có anh và em, duy nhất
Nghe nhịp em thở, chỉ cần sống trong một giấc mơ
Chỉ có anh và em
 
Thanks!
Submitted by TìnhTình on Wed, 14/11/2018 - 10:59
EnglishEnglish

Only

Comments
Read about music throughout history