Shiri Maimon - Oolay Ani Becha (אולי אני בך) (Transliteration)

Hebrew

Oolay Ani Becha (אולי אני בך)

מי הייתי, כשהייתי
כל מה שחיפשת אז
קר לי בך, היה לי חם
עץ עירום בלי העלים שלך
 
מה רציתי, כשרציתי
לקרב אותך אליי
בא לי אם רק היה אפשר
להיות זאת שהלב שלך בחר
 
אין רכבת שטסה אל העבר
אין כוכב שזורח ולא נגמר
לא מוצאת חלקים שאבדו בזמן
על השביל ואין לי דרך
 
בשמים, הגשם ובי שרב
עוד נושם ובוער בי לב שאהב
רק אותך, אולי אני בך
אולי…
 
מה עשיתי, כשעשיתי
עוד טעות בלי כוונה
גם לי זה היה מוזר
להיות זאת שהלב שלה נשבר
 
אין רכבת שטסה אל העבר
אין כוכב שזורח ולא נגמר
לא מוצאת חלקים שאבדו בזמן
על השביל ואין לי דרך
 
בשמים, הגשם ובי שרב
עוד נושם ובוער בי לב שאהב
רק אותך, אולי אני בך
אולי…
 
אין רכבת שטסה אל העבר
אין כוכב שזורח ולא נגמר
לא מוצאת חלקים שאבדו בזמן
על השביל ואין לי דרך
 
בשמים, הגשם ובי שרב
עוד נושם ובוער בי לב שאהב
רק אותך, אולי אני בך
אולי
 
Submitted by Miley_Lovato on Fri, 12/05/2017 - 17:20
Last edited by Thomas222 on Tue, 13/03/2018 - 16:28
Align paragraphs
Transliteration

Ulay Ani Becha

Mi hayiti, kshehayiti
Kol ma shechipasta az
Kar li becha, haya li cham
Ets eirom bli he'alim shelcha
 
Ma ratsiti, ksheratsiti
Lekarev otcha elai
Ba li im rak haya efshar
Lihiyot zot shehalev shelcha bachar
 
Ein rakevet shetasa el he'avar
Ein kochav shezore'ach velo nigmar
Lo motset chalakim she'avdu bazman
Al hashvil ve'ein li derech
 
Bashamaim, hageshem u'bi sharav
Od noshem vebo'er bi lev she'ahav
Rak otcha, ulay ani becha
Ulay...
 
Ma asiti, kshe'asiti
Od ta-ut bli kavana
Gam li ze haya muzar
Lihiyot zot shehalev shela nishabr
 
Ein rakevet shetasa el he'avar
Ein kochav shezore'ach velo nigmar
Lo motset chalakim she'avdu bazman
Al hashvil ve'ein li derech
 
Bashamaim, hageshem u'bi sharav
Od noshem vebo'er bi lev she'ahav
Rak otcha, ulay ani becha
Ulay...
 
Ein rakevet shetasa el he'avar
Ein kochav shezore'ach velo nigmar
Lo motset chalakim she'avdu bazman
Al hashvil ve'ein li derech
 
Bashamaim, hageshem u'bi sharav
Od noshem vebo'er bi lev she'ahav
Rak otcha, ulay ani becha
Ulay...
 
Submitted by Thomas222 on Tue, 13/03/2018 - 16:27
Added in reply to request by MelodyPond
Comments