Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Rita e Matteo lyrics

  • Artist: Orazio Strano
  • Album: Rita e Matteo (196?)
Sicilian
Sicilian
A A

Rita e Matteo

'Mpiciuttiedu panittieri
S'avìa fattu fidanzatu
Cu na figghia ri ghiancheri
E ci rava lu sò sciatu
 
Amurigghiavinu ammucciuni
Ca lu patri nun vuleva
Rita sempri a lu barcuni
Affacciata si videva
 
Pi viriri lu sò amuri
Nun sapeva c'avìa fari
S'affacciava a tutti l'uri
Pi putiricci parrari
 
Matteu travagghiava di rimpetto a Rita
E non c'era un mumento ca non si parravanu
 
Si parravanu a lu spissu
Li videvanu li genti
Lu sò malu ha statu chissu
Scumpareru prestamenti
 
Fu lu patri sapituri
Che lu nerbu a manu pigghia
Desi corpa di tutt'ura
A la matri cu la figghia
 
Cchiù a la figghia subbissau
Ca la Rita ni sbinìu
Sparti ancora chi pinsau
Nta na stanza la ciurìu
 
Lu patri, la chiave la teneva iddu
Pe purtarici iacqua e pane
 
Iacqua e pani pi manciari
Quannu Rita ni vuleva
'Nterra sparti lu curcari
Quantu prestu ni mureva
 
Idda rissi: "Pacienzia!
Comu voli lu Signuri
S'havi a fari pinitenza
S'ha suffriri pi l'amuri
 
Quannu l'amuri è 'nta lu cori
Nun si pò mai scurdari
Nun ci su beni e nè trisori
Ca si pò paragonari"
 
È proprio vero, l'amuri è na cosa ca brucia lu cori
E non si sbagghia mai nsoccu dice Rita
 
Rita giusto parra e dici
Ma sò patri è ustinatu
Avìa a teniri 'nfilici
Lu so cori 'namuratu
 
Cchiù Matteu non riggeva
Si strudeva la sò vita
E ogni notti chi faceva?
Ci cantava a la sò zita
 
Non t'affacci, sapuRita
Forsi, bbedda, si malata
Ma rispunni armenu, Rita
Se macari si firmata
 
Rita ittau un grido dispiratu
E poi scattiau a chianciri
Quannu a Matteo cchiù vicino ntisi
 
Quannu Rita chistu 'ntisi
Lu sò cori si rumpìu
Forti a chianciri si misi
E a Matteu arrispunnìu:
 
"Sugnu chiusa e 'ncatinata
Pi manciari iacqua e pani
E di cchiù gravi malata
Nun c'iagghiuornu pi dumani"
 
Iddu dissi: "Figghia, gioia
Lu to soffriri è pi mia
Ca to patri si fa boia
Iu ni moru appresso a tia"
 
Lu picciutteddu chianceva a chiantu ruttu
E Rita cu ddu chiantu agghiurnau gravi la matina
 
La matina, Rita chiusa
Nun si 'ntisi cchiù parrari
Era tanta pietusa
Ca la fanu cunfissari
 
Poi chiamaru lu dutturi
Pi luarici lu mali
Ma suffrennu pi l'amuri
Nun ci nn'è miricinali
 
Frati, soru, matri e amici
Cominciaru a fari vuci
Ca la povira nfilici
Dava cuntu a Cristu ncruci
 
C'era na prucissione di donne schette e maritate
Cu traseva e cu nisceva na dda casa
 
Na dda casa pari genti
Si videvanu arruvari
Rita rissi na sò menti:
"Ri st'amici chi n'à fari?
 
Iu ulissi a lu ma sciatu
Ca m'assisti all'agunia
Na stu piettu miu abbrazzatu
Ca murissi assemi a mia"
 
E lu zitu passiava
Nta so strata e 'n'arriggeva
Pi la porta s'ancugnava
E circava mi traseva
 
Li fimmini ca trasevano e niscevano
Dicevanu: "Sta murenno Rita"
E Matteu cercava mi traseva
 
Tantu fici ca trasìu
S'avvicina na lu liettu:
"Rita bedda, sugnu iu
Ca t'abbrazzu na stu pettu"
 
S'abbrazzarru a veru cori
Li du ziti svinturati
Iddu rissi: "Rita mori
Puru iu a l'itirnitati"
 
'Nta mumentu lu Matteu
Spara o patri e lu mazzau
Rissi a tutti: "C'è cchiù preiu!"
Abbrazz'a Rita e si sparau
 
'Nta mumentu lu Matteu
Spara o patri e lu mazzau
Rissi a tutti: "C'è cchiù preiu!"
Abbrazz'a Rita e si sparau
 
Thanks!
Submitted by Alberto ScottiAlberto Scotti on 2023-02-24

 

Comments
Read about music throughout history