Advertisements

Paavos Barkbrö (Swedish translation)

Proofreading requested
Swedish (dialects)
A A

Paavos Barkbrö

Å som Paavo ejn gang sa tå grannins råjjin frosi ner.
No var e nåo ti bland na bark i brö.
 
Ensam e man litin
yntjili å svag.
Men man var jo starkan
om man arbejtar ilag.
 
Så issin it va geito
för all kan hjälpas åt.
Å e kan ske ståordåd
om all jär na småått.
 
Fö tå föusi ha vinka å sista fåri ha strykt me.
Ja tå e do glad att måjin har in kåo.
Å som Paavo ejn gang sa tå grannins råjjin frosi ner.
"Vi kan it bara lägg oss ner å döö".
Bland na bark i brö.
Ho-ha, hoho-ha.
Ho-ha, hoho-ha.
 
Så all i sama båt no!
Å råo me ryggin rak.
Varför plask på eismend
hellran kyrkbåt än kajak.
 
Vi river alla murar,
å bygger oss in bråo.
Nytta me nöje för tå
slipper vi jo råo.
 
Fö tå föusi ha vinka å sista fåri ha strykt me.
Ja tå e do glad att måjin har in kåo.
Å som Paavo ejn gang sa tå grannins råjjin frosi ner.
"Vi kan it bara lägg oss ner å döö"
Bland na bark i –
 
Bland na bark i bröö-ööö.
Ja vi måst bland na bark i brööö-öö.
 
För tå do e hongro förstår do nåo.
Va e je fy bra me mååjins kåo.
Men e gar jo nåo ti jet na sallad åå.
Men tå gåtar et ju haa et växthöus.
Ja ti jet he e ett mänskligt måst.
Å e je jo hälsosamt me varierad kost.
Salladin e reina hälson.
 
Men talriksmodellen va it na Paavo fundera påå.
An va upptäjji me ti vill grannin väl.
Å me ti it svält ihääl.
 
Fö tå föusi ha vinka å sista fåri ha strykt me.
Ja tå e do glad att måjin har in kåo.
Å som Paavo ejn gang sa tå grannins råjjin frosi ner.
Vi kan it bara lägg oss ner å döö
Bland na bark i – bröö.
 
Submitted by ENTLENTL on Tue, 21/07/2020 - 10:49
videoem: 
Swedish translationSwedish
Align paragraphs

Paavos barkbröd

Och som Paavo en gång sa då grannens råskinn frusit ner
Nog var det någonting bland allt bark med bröd.
 
Ensam är man liten ynklig och svag
Men man var ju starkare om man arbetar i lag
 
Så isen det var gött för alla kan hjälpas åt
Och det kan ske stordåd om alla gör någonting smått
 
För då får du se han vinka
och sista fåret har strykt med
Ja då är du glad att mången har en ko
Och som Paavo en gång sa då
grannens råskinn frusit ner
”Vi kan inte bara lägga oss ner och dö”
Bland allt bark i bröd
 
Så alla i samma båt nu!
Och ro med ryggen rak
Varför plaska på isen med en hellre ha en kyrkbåt än kajak
 
Vi river alla murar och bygger oss någon bro.
Nytta med nöje för då slipper vi ju ro.
 
För då får du se han vinka
och sista fåret har strykt med
Ja då är du glad att mången har en ko
Och som Paavo en gång sa då
grannens råskinn frusit ner
”Vi kan inte bara lägga oss ner och dö”
Bland allt bark i -
 
Bland allt bark i bröd.
Ja vi måste bland allt bark i bröd.
 
För då du är hungrig förstår du nog.
Vad är det för bra men mångens ko.
Man äger ju någonting till en sallad också.
Men då gråter en ju högt efter en växthus.
Ja ty det är ett mänskligt måste.
Och det är ju hälsosamt med varierad kost.
Salladen och ren hälsa.
 
Men tallriksmodellen var inte något Paavo funderade på.
Han var upptagen med att vilja grannen väl.
Och med att inte svälta ihjäl.
 
För då får du se han vinka
och sista fåret har strykt med
Ja då är du glad att mången har en ko
Och som Paavo en gång sa då
grannens råskinn frusit ner
”Vi kan inte bara lägga oss ner och dö”
Bland allt bark i -
bröd.
 
Thanks!
Submitted by MildBearMildBear on Tue, 20/10/2020 - 23:11
Added in reply to request by ENTLENTL
Author's comments:

Denna var något av en kluring. Påpeka gärna eventuella fel.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Advertisements
Comments
Read about music throughout history