Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
  • Callalily

    Pansamantala → English translation

Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

Pansamantala

Siya na ang mayaman
Siya na ang may auto, siya na
Siya na ang meron ng lahat
Ng bagay na wala ako
'Di mo man sabihin
Aking napapansin
 
Kapag nalagay ka sa alanganin
Heto na naman tayo
 
Pansamantalang unan
Sa tuwing ika'y nahihirapan
Pansamantalang panyo
Sa tuwing ika'y nasasaktan
 
Bakit ba sa akin na lang
Palagi ang takbo
Sa tuwing kayo ay may away
Ako ang lagi mong karamay
'Di naman tayo, hindi
'Di ba't hindi
 
Pansamantalang unan
Sa tuwing ika'y nahihirapan
Pansamantalang panyo
Sa tuwing ika'y nasasaktan
 
Kaibigan lang bang maituturing
Ang hirap naman yata mangapa sa dilim
Sino nga ba talaga sa amin ang iyong
 
Pansamantalang unan
Sa tuwing ika'y nahihirapan
Pansamantalang panyo
Sa tuwing ika'y nasasaktan
 
Pansamantala, pansamantala
Pansamantala
Tanggap ko na
 
Translation

Temporarily

He's the rich one
He's the one with the auto, it's him
He has everything
All the things I don't have
Even if you don't say so
I've noticed it
 
When you're in uncertainty,
Here we go again
 
Temporarily your pillow
When you're having it rough
Temporarily your kerchief
When you're getting hurt
 
Why is it always me
That you run to
Whenever you're fighting
I'm always your companion
We're not even together, no
So why not?
 
Temporarily your pillow
When you're having it rough
Temporarily your kerchief
When you're getting hurt
 
Am I just your friend?
It's so hard to feel around in the dark
Really, who is it, between us?
 
Temporarily your pillow
When you're having it rough
Temporarily your kerchief
When you're getting hurt
 
Temporarily, temporarily
Temporary
I've accepted it
 
Callalily: Top 3
Comments