Paradinha (Chinese translation)

Advertisements
Chinese translation

扭腰擺臀

我想看到你發怒
我想刺激你
你會看見的
當我想要得到什麼
我就會這麼做
 
如果你不認識我 別質疑我
因為
我想看到你發怒
我想刺激你 而且我知道
你不會承認的 但我看得見
 
吃掉你的心臟
你會想看到這畫面的
扭腰擺臀
扭腰擺臀 啊 啊 啊 啊
 
我把你的世界顛倒歪曲
你還要繼續否認嗎?
如果你告訴我事實
或許
我現在會開始 一 二 三
扭腰擺臀
扭腰擺臀 啊 啊 啊 啊
 
你害怕了吧?
你只想要我成為你想要的樣子
我不是聖人
我有自我
我不隨便 你才喜歡
因為你什麼都忘了
扭腰擺臀
 
Submitted by PrinceFinn on Sun, 02/07/2017 - 06:37
Spanish

Paradinha

Comments