The Chainsmokers - Paris (Tongan translation)

Tongan translation

Palisi

Na'a ma nofo 'i Palisi
Ke hola mei ho ongo maatu'a
Pea kuou fakakaukau'i
"'Aue, 'e kapau keu faitaa'i ia leva
 
Pea 'ikai pehe 'e au 'e 'ikai ke lava ia."
 
'I tu'a he ngoue
'Ikai 'ilo au 'e kapau ngofua ia ka kuou fakakaukau
"Fefe na'a ku tuku koe ke to tokotaha pe?
Neongo 'oku ou kona mo taha kehe?"
 
Kapau te ta 'alu hifo, ka 'alu hifo fakataha 'a taua
Te nau pehe 'e lava ke fai ha me'a koe
Te nau pehe na'e poto au
Kapau te ta 'alu hifo, ka 'alu hifo fakataha 'a taua
Pea te ta hola mo e me'a kotoa
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua.
 
Na'a ma nofo 'i Palisi
Ke hola mei ho ongo maatu'a
Matamata koe fu'u polepole 'i ho tu'u ai
Mo e mata'ita pea mo e sikaleti
Tanaki 'uu la'itaa 'o'ou 'i he 'inititaaneti.
 
'I tu'a he ngoue
Manava'i 'a taua 'i he 'ata 'o e ki'i kolo ni
Ko kitaua pe, fakatatau'i mo e kaukalasilahi 'i he vavana 'o ia
Inu ke kona 'i he kimu'a na'a ta 'inaji ai.
 
Kapau te ta 'alu hifo, ka 'alu hifo fakataha 'a taua
Te nau pehe 'e lava ke fai ha me'a koe
Te nau pehe na'e poto au
Kapau te ta 'alu hifo, ka 'alu hifo fakataha 'a taua
Pea te ta hola mo e me'a kotoa
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua.
 
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
Na'a ma nofo 'i Palisi
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku...
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua.
 
Kapau te ta 'alu hifo, ka 'alu hifo fakataha 'a taua
Te nau pehe 'e lava ke fai ha me'a koe
Te nau pehe na'e poto au
Kapau te ta 'alu hifo, ka 'alu hifo fakataha 'a taua
Pea te ta hola mo e me'a kotoa
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua.
 
Na'a ma nofo 'i Palisi [Kapau te ta 'alu hifo]
Na'a ma nofo 'i Palisi [Kapau te ta 'alu hifo]
Na'a ma nofo 'i Palisi [Kapau te ta 'alu hifo]
Na'a ma nofo 'i Palisi [Kapau te ta 'alu hifo]
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua.
Na'a ma nofo 'i Palisi.
 
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
Kapau te ta 'alu hifo
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
Kapau te ta 'alu hifo
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
Kapau te ta 'alu hifo
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua
'Ai ke ta fakahaa atu kia te kinautolu 'oku lelei lahi 'a taua.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 17/01/2017 - 17:20
English

Paris

Comments