N.R.M. - Partyzanskaja (Партызанская) (English translation)

Belarusian

Partyzanskaja (Партызанская)

Як прыходiлi к нам партызаны,
Гаманiлi лясы i паляны.
Гаманiлi лясы i паляны,
Як прыходзiлi к нам партызаны.
 
Акупанты прыйшлi, iм iмя — легiён,
Але нас не спынiць, але нас не стрымаць,
Вiдаць што зноўку давядзецца адкапаць кулямёт,
Вiдаць што зноўку давядзецца страляць.
 
(Прыпеў)
Мы — партызаны,
Лясныя браты.
Мы — партызаны,
З вайною на "ты".
Мы — партызаны,
Любiм наш край,
Ачысьцiм свой край
Ад чужынскiх зграй.
 
I нашыя людзi, нiбы павукi,
Распаўзуцца на ўсе на чатыры бакi
I будуць радзiму сваю вызваляць —
Страляць з-пад рукi, скiдаць цягнiкi.
 
(Прыпеў)
 
А потым мы вып'ем з табой самагонкi
За нашыя пушчы, лясы i пагоркi,
За вольны наш край, за канец вайны.
Мы — партызаны, беларускiя сыны.
 
(Прыпеў)
 
Submitted by crimson_antics on Fri, 26/05/2017 - 06:59
Align paragraphs
English translation

Partizans' Song

When partizans came to us,
Forests and meadows were talking.
Forests and meadows were talking,
When partizans came to us.
 
The occupiers arrived, legion is their name,
But no one can stop us, no one can hold us back,
Seems like I will have to dig out my machine-gun again,
Seems like I will have to shoot again.
 
(Chorus)
We are partizans,
Forest brothers.
We are partizans,
War is our element.
We are partizans,
We love our land,
We will rid our land
Of the alien hordes.
 
And our people, like spiders,
Will spread in all four directions
And will be liberating their motherland -
Shooting from the hip and downing trains.
 
(Chorus)
 
And then you and I will drink moonshine
To our woods, forests and hills,
To our free land, to the end of war.
We are partizans, Belarusian sons.
 
(Chorus)
 
Submitted by crimson_antics on Fri, 26/05/2017 - 07:08
More translations of "Partyzanskaja ..."
See also
Comments