Pas de Deux (Swedish translation)

Advertisements
English

Pas de Deux

 
Poppy's a dancer
Just turned 16
Stares at boys who wear glasses
In look magazines
 
Here comes Tommy
With glasses and all
Flowers in hand and ambitious plans
It's not hard to fall
She's walking on rivers
He lifts her above
She's full of belonging
And so full of love
 
Things get a bit louder
Tommy's focused on plans
His smile's replaced with an aggressive face
But she'll still hold his hand
 
Now she's given up dancing
Tommy says she's too old
He says focus on me but she disagrees
While she does what she's told
 
Are you walking on eggshells
And when push comes to shove
Are you full of belonging
But not full of love
 
Back to the studio
Where she was told not to go
Feeling sick with guilt, the tension builds
As she opens the door
 
And what else would be there
But a trusting pair
Of strong bodies, lacking in worries, performing a pas de deux
 
I am not right
Yes this is what's right
Souls, and hearts and minds intertwined
No, I won't be defined by him anymore
 
Are you walking on eggshells
And when push comes to shove
Are you full of belonging
But not full of love?
 
So goodbye to Tommy
And hello to Sam
He doesn't wear glasses, but he loves how she dances
And he'll hold her hand
 
Yes, Poppy's a dancer
With plans of her own
You'll see her and partner
Performing a pas de deux
In the old studio
She's walking on rivers
He lifts her above
She's full of belonging
And so full of love.
 
They're walking on rivers
He lifts her above
They're full of belongings
And so full of love
 
Submitted by Norah27 on Fri, 17/08/2018 - 00:19
Align paragraphs
Swedish translation

Pas de Deux

Versions: #1#2
Poppy är en dansare
Precis fyllt 16
Kollar på killar med glasögon
i modetidningar
 
Här kommer Tommy
med glasögon och allt annat
Blommor i handen och stora ambitioner
Det blir lätt att falla
Hon tar sig över floder
Han lyfter henne högt
Hon har en känsla av tillhörighet
Och är så full av kärlek
 
Han börjar höja sin röst
Tommy fokuserar på planer
Hans leenden blev till ett aggressivt ansikte
Men ändå tar hon hans hand
 
Nu har hon slutat dansa
Tommy säger hon är för gammal
Han tvingar henne att fokusera på honom fast hon håller inte med
Men hon gör vad han vill ändå
 
Går du på äggskal?
Och när det kommer till kritan
Har du en känsla av tillhörighet?
Men är inte full av kärlek
 
Tillbaka till studion
där hon är förbjuden att vara
Känner sig sjuk av skuldkänslor, spänningen blir starkare
När hon öppnar dörren
 
Och vem skulle annars vara där?
En tillitsfull relation
Två starka personer, utan bekymmer, och utför en pas de deux
 
Allt känns fel
Ja det här känns rätt
Själar, hjärtan och sinnen
sammanflätade.
Jag vill inte längre bli definierad av honom
 
Går du på äggskal?
Och när det kommer till kritan
Har du en känsla av tillhörighet?
Men är inte full av kärlek
 
Säg hejdå till Tommy
Och säg hej till Sam
Han har inte glasögon
Men han älskar hur hon dansar
Och han tar hennes hand
 
Poppy är en dansare
Med sina egna planer
Du får se henne och sin partner utföra en pas de deux
i den gamla studion
Hon tar sig över floder
Han lyfter henne högt
Hon har en känsla av tillhörighet
Och hon är så full av kärlek
 
De tar sig över floder
Han lyfter henne högt
De har känslor av tillhörighet
Och de är så fulla av kärlek
 
Submitted by Mallehanna on Tue, 16/10/2018 - 14:18
More translations of "Pas de Deux"
SwedishMallehanna
Idioms from "Pas de Deux"
See also
Comments