Pensionären (English translation)

Advertisements
Swedish

Pensionären

Jag har ett fint förhållande till staten
som fast och inflationsbeständigt är
och räcker mer än gott och väl till maten
när man ej mer i produktionen är
Och skulle man få ont i sina tänder
i någon av de två som man har kvar,
man lämnar båda två i doktorns händer
som är den enda som kommunen har
Men önskar man att dryga ut pensionen
så är det lämpligt för en pensionär
att bära väskor nere vid stationen
åt dem som ännu arbetsföra är
 
När vintern kommer hit, så mörk och kulen,
uti den majestätiskt höga nord
Då firar alla gamlingarna julen
och glammar lustigt vid kommunens bord
Och barnen kommer för att oss besöka
den dag på året då man fyller år
Då gäller det att verkligen försöka
att få en liten pratstund om det går
Nu är det dags att nöjas med det lilla
och vara tacksam mot kommun och stat
och glömma bort det år då man for illa
för att försörja denna apparat
Man är ändå en minuspost för staten
med nedsatt hörsel, dålig syn och lukt
och minskar ganska märkbart resultaten
utav vår bruttonationalprodukt
 
Submitted by Jofes on Thu, 06/12/2018 - 12:31
Align paragraphs
English translation

The pensioner

I have a nice relationship to the government
that is fixed and inflation resistant
and is more than enough for the food
when you are no longer in the production
And if you would get an ache in your teeth
in either of the two that you have left,
you leave both in the hands of the doctor
who is the only one that the municipality has
But if you wish to eke out the pension,
then it is appropriate for a pensioner
to carry suitcases down by the station
for those who are still fit for work
 
When winter comes, so dark and bleak,
in the majestic high north
Then all the old folks celebrate Christmas
and talk merrily at the municipality table
And the children come to visit us
the day of the year when you have your birthday
Then you really must try
to get a little chat if you can
Now it is time to be content with the little things
and be grateful towards municipality and government
and forget the year when you were mistreated
to support this apparatus
You are a negative entry for the government anyway
with impaired hearing, bad vision and smell
and quite noticeably reducing the results
from our gross national product
 
Submitted by Jofes on Thu, 06/12/2018 - 12:39
Comments