Soner Emir - Perskerde roye (IPA translation)

Zazaki

Perskerde roye

Reye asena reye bena vîndi
Rîyê to nêno mi vîrî
Heserê tora bîyu pirr
Kotî ra bifeteli to kotî de bivînî
 
Mi ti bêvengîya sewe ra
Mi ti astarê serê sodirî ra
Mi tî tîja zimistanî ra
Perskerda wîy wîy perskerda royê
 
Çenê hewn de destê tora
Awe simite bîne serxos
Fetelîyu dewu ra kowu ra
Esqê tora bîyu Dewrês
 
Mi ti teyr tûrê wisarî ra
Mi ti perperikê Newroze ra
Mi ti temuzê amnanî ra
Pesskerda wîy wîy perskerda royê
 
Submitted by ahmetyal on Tue, 18/08/2015 - 11:11
Last edited by ahmetyal on Sat, 28/01/2017 - 12:23
Align paragraphs
IPA translation

per skɛr 'd ro 'ji

rɛ 'ja sɛ 'na 'rɛj 'bɛ 'na 'vind
ri 'je to ne 'no mɯ vi 'ri
hɛ sɛ 're to 'ra bi 'ju 'pɯr
kot ra bɯ fɯ tɛ 'li to 'bɯ vi 'ni
hɛ sɛ 're to 'ra bi 'ju 'pɯr
kot ra bɯ fɯ tɛ 'li to 'bɯ vi 'ni
 
mɯ tɯ be vɛɳ gi 'ja sew ra
mɯ tɯ as ta 're sê 're so dɯ ra
mɯ tɯ ti 'ʃa zɯ mɯ 'stan ra
per skɛr 'd wi wi per skɛr 'd ro 'ji
 
d͡ʒɛ 'ne hɛwn de dɛst e to 'ra
awɛ sɯ mɯt bî 'nɛ sɛr 'xos
as 'qɛ to 'ra bi 'ju dɛw 'res
 
mɯ tɯr tu 'ri wɯ 'sar 'ra
mɯ tɯ pɛr pɛr 'ɯke nɛw 'roz ra
mɯ tɯ tɛ mu 'ze am 'nan ra
per skɛr 'd wi wi per skɛr 'd ro 'ji
 
Submitted by ahmetyal on Sat, 28/01/2017 - 12:45
Author's comments:

Some Kurds would pronounce [i] as /ɤ/ and not /ɯ/

Soner Emir: Top 3
See also
Comments