Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Hon Hei Khüm lyrics

  • Artist: Phakmei Konyak
  • Album: Yoonge Teih Pu
Proofreading requested
Konyak
Konyak
A A

Hon Hei Khüm

Kahtoknyu me mongken tumni teihken yang phei te
Aohe kai e tumi yantüm peih no
Nang mongkenpa tao a hangtai yah she nang o hangne yantai ki
Nangte kenpu e tao yunge lilak yang
 
Kahtoknyu mepu moth hon hei khüm o yelieng
Nang yenang te phei te ü üyin a hang hi phei
Mongmei shei e ngoh ei üyin jint me
 
Wangpeang pen kenpu nyu tenyih tumi yan lak a
Kahwange yemongpu taitüm yang no
Kahtoknyu tak hei tün e lipu ne meang shih phang
Mongken tao e nang lipu mang te jon yange shap hah peih
 
Kahtoknyu mepu moth hon hei khüm o yelieng
Nang yenang te phei te ü üyin a hang hi phei
Mongmei shei e ngoh ei üyin jint me
 
Tahay mongken tumni yantai lak a üting no
Nangte yung ngao nehoi ye i okpe
Nang yantai yahpoi yu ümongjange nang yampu minlak ja
Nang tai pu nok te tao o yah e tai pha
 
Kahtoknyu mepu moth hon hei khüm o yelieng
Nang yenang te phei te ü üyin a hang hi phei
Mongmei shei e ngoh ei üyin jint me
 
Thanks!
Submitted by BigLenny93BigLenny93 on Wed, 17/08/2022 - 16:31
Last edited by BigLenny93BigLenny93 on Thu, 01/09/2022 - 12:43
The submitter of the song requested proofreading.
It means that the lyrics may not be accurate.
If you are proficient in the language of the song, you are welcome to leave your comments.

 

Phakmei Konyak: Top 3
Comments
Read about music throughout history