Floricica Dansatoarea - Piața Victoriei (English translation)

Romanian

Piața Victoriei

Huaaa!
De la Piața Victoriei
Altă întrebare.
(Spuneți doamnă, spuneți mesajul dumneavoastră – Da)
Ieșiți în stradă-dă
 
Refren:
Unde este domnul Iohannis?
Huaaa!
Altă întrebare.
Unde este domnul Iohannis?
Huaaa!
Altă întrebare.
Unde este domnul Iohannis?
Huaaa!
Altă întrebare.
Unde este domnul Iohannis?
Huaaa!
Altă întrebare.
Han Ha Hannis
Hannis
Han Ha Hannis
Domnu' Io, Domnu' Iohannis
Han Ha Hannis
Altă întrebare
Hannis
Han Ha Hannis
Domnu' Io, Domnu' Iohannis
 
Mă numesc Floricica
Dansatoarea (×2)
Și eu am fani mulți
Aș vrea să vă spun, spun, spun
Potoliți mitingul!!!
Mitingul, mitingul
E, e, e mafie curată! (×2)
Mitingul, mitingul, mi-tingul
Din Piața Victoriei! (×2)
Am, am, am fost acolo 3 zile, 3 zile
S-a, s-a, s-a dat bani, bani, bani!
Lumea-i la hoteluri, ho-hot-hoteluri!
Acuma în seara asta (×2)
El a făcut
Huaaa!
Mitingu', mitingu'!
De la Piața Victoriei, Victoriei!!! (×2)
Să vă fie rușine!
Huaaa!
 
Submitted by Alexander Gretesen on Fri, 17/02/2017 - 15:15
Align paragraphs
English translation

Victory Square

Huaaa!
From the Victory Square
Another question
(Tell us ma'am, tell us your opinion; "Yes")
Take to the streets
 
Chorus:
Where is Mr. Iohannis?
Huaaa!
Another question.
Where is Mr. Iohannis?
Huaaa!
Another question.
Where is Mr. Iohannis?
Huaaa!
Another question.
Where is Mr. Iohannis?
Huaaa!
Another question.
Han Ha Hannis
Hannis
Han Ha Hannis
Mister Io, Mister Iohannis
Han Ha Hannis
Another question
Hannis
Han Ha Hannis
Mister Io, Mister Iohannis
 
My name is Floricica
The Dancer (×2)
And I have a lot of fans
I wana say, say, say
Stop the meeting!!!
Meeting Meeting
There is is is clearly mafia (×2)
The Meeting, Meeting, Mee-Meeting
From Victory Square (×2)
I was, was, was there for 3 days, 3 days
They gave, gave, gave money to people!
The people are at hotels, ho-hotels!
Now, in this evening (×2)
He made
Huaaa!
The meeting, the meeting!
From Victory Square, Square!!! (×2)
Shame on you!
Huaaa!
 
Submitted by Alexander Gretesen on Fri, 17/02/2017 - 15:15
Author's comments:

It is a pamphlet.

Floricica Dansatoarea: Top 1
See also
Comments