Advertisements

Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona (Gili romani Papuszakre szerestyr utchody) (English translation)

  • Artist: Papusza (Bronisława Wajs)
  • Song: Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona (Gili romani Papuszakre szerestyr utchody)
  • Translations: English
Polish
A A

Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona (Gili romani Papuszakre szerestyr utchody)

W lesie wyrosłam jak złoty krzak,
w cygańskim namiocie zrodzona,
do borowika podobna.
Jak własne serce kocham ogień.
Wiatry wielkie i małe
wykołysały Cyganeczkę
i w świat pognały ją daleko...
 
Deszcze łzy mi obmywały,
słońce, mój ojciec cygański, złoty,
ogrzewało mnie
i pięknie opaliło mi serce.
 
Z modrego zdroju nie czerpałam sił,
tylko przemyłam oczy...
Niedźwiedź po lasach się włóczy
jak srebrny księżyc,
wilk boi się ognia,
nie ugryzie Cyganów.
 
[…] Oj, jak pięknie przy namiocie,
śpiewa sobie dziewczyna,
płonie wielkie ognisko!
Oj, jak pięknie, ludzie, z daleka
wielkanocnych pieśni ptaków słuchać,
kwilenia dzieci, i tańca, i śpiewania
chłopaków i dziewczyn.
 
[…] Oj, jak pięknie szumi nam las -
to on mi śpiewa piosenki.
Oj, jak pięknie odpływają rzeki,
to one mi serce cieszą.
Jak pięknie wpatrzeć się w toń rzeki
i powiedzieć jej wszystko.
 
Bo nikt mnie nie zrozumie,
tylko lasy i wody.
To, co tu opowiadam,
wszystko, wszystko już dawno minęło
i wszystko, wszystko ze sobą wzięło -
i moje lata młode.
 
Submitted by malucamaluca on Sun, 16/02/2020 - 05:26
Submitter's comments:

Polish translation of poem in Romani.

English translationEnglish
Align paragraphs

A Gypsy Song Composed from Papusza's Head

In the forest, I've grown up like a gold bush,
born in a Gypsy tent,
similar to a bolete.
Like my own heart, I love fire.
Great and small winds
were rocking the little Gypsy girl
and exiled her far away into the world...
 
Rains were washing my tears away.
The sun, my gold Gypsy father
was warming me
and beautifully browned my heart.
 
From a cerulean source, I didn't take my strength,
I only washed my eyes...
The bear roams around the forests
like the silver moon.
The wolf is afraid of fire.
It won't bite the Gypsies.
 
[...] Oh, how beautiful, by the tent
a girl is singing.
Huge fire is burning!
Oh, how beautiful, people,
is to listen from afar to Easter songs of birds,
children's cry, and dancing, and singing
of boys and girls.
 
[...] Oh, how beautifully the forest is rustling for us.
It's the forest that sings songs for me.
Oh, how beautifully rivers flow away.
It's them that make my heart happy.
How beautiful it is to gaze at the depth of the river
and tell it everything.
 
'Cause nobody understands me,
only forests and waters.
The things I'm telling you here,
all, all passed long time ago
and it took all, all away -
and the years of my youth.
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by marta90marta90 on Sat, 14/03/2020 - 05:37
Added in reply to request by malucamaluca
More translations of "Pieśń cygańska z ..."
English marta90
Collections with "Pieśń cygańska z ..."
Comments
Read about music throughout history