Anna German - Pieśń o żołnierzach z Westerplatte (Russian translation)

Polish

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte.
 
(A lato było piękne tego roku.)
 
I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.
 
(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)
 
W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.
 
I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudnił w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.
 
I śpiew słyszano taki: -- By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.
 
Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sun, 09/08/2015 - 17:59
Last edited by lt on Mon, 23/10/2017 - 09:22
Submitter's comments:
Align paragraphs
Russian translation

Песнь о солдатах из Вестерплатте

Когда свершились дни
и пришлось умереть летом,
прямо в рай четверками шли
солдаты из Вестерплатте.
 
(А лето было красиво этого года.)
 
И так пели: Ах, это ничего,
что так болели раны,
ведь как же сладко теперь идти
на эти небесные поляны.
 
(А на земле в этом году было столько вереска на букеты.)
 
В Гданьске мы стояли, как стена,
свист на швабскую пушку,
сейчас поднимемся среди облаков,
солдаты из Вестерплатте.
 
И те, что хорошее имеют зрение
и слух, слушали кажется,
как звучал в облаках равный шаг
Морского Батальона.
 
И пение было слышно: -- Чтобы
солнечное время раскрыть ,
будем греться в теплые дни
на райских вересковых пустошах.
 
Но когда ветер холодный будет веять
и печаль вращаться миром,
в центр Варшавы спустимся вниз,
солдаты из Вестерплатте.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 16:15
Last edited by Hades21 on Thu, 08/02/2018 - 08:53
Author's comments:

tekst - wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
muzyka - Juliusz Łuciuk

Comments