Janis Joplin - Piece Of My Heart (Macedonian translation)

Macedonian translation

Дел од моево срце

(Ајде...)
Зарем не направив да се чувствуваш
како да си единствениот маж?
И зарем не ти дадов речиси сѐ
што една жена може да ти даде?
Душо, знаеш дека е така!
И секој пат кога си велам,
дека ми е доста,
ама ќе ти покажам, душо,
дека и жените знаат да бидат цврсти.
 
Сакам да повелиш,
повели, повели, повели и земи...
Земи уште едно делче
од моево срце, душо!
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
ако те прави да се чувствуваш убаво,
о, баш така е.
 
Надвор си на улица
и изгледаш добро, и душо,
длабоко во твоето срце
реков дека си свесен дека не е во ред...
Никогаш, никогаш, никогаш, никогаш, никогаш
не слушај ме како плачам навечер!
Душо, јас постојано плачам!
И секој пат кога ќе си речам,
дека не можам да ја поснесам болката,
но кога ќе ме прегрнеш,
јас повторно пеам.
 
Ќе речам -- Повели,
повели, повели, повели и да земи!
Земи уште едно делче
од моево срце, душо!
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
ако те прави да се чувствуваш убаво
 
Ми треба да дојдеш и,
повели, повели, повели и земи!
Земи уште едно делче
од моево срце, душо!
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
Земи... земи уште едно делче
од моево срце, душо.
(Скрши...)
Скрши уште еден дел
од моево срце, ајде сега драги, да!
(Земи си...)
Еј! Земи си уште едно делче
од моево срце сега, душо, да!
Знаеш дека го имаш
ако те прави да се чувствуваш убаво
 
Submitted by ivank23 on Wed, 08/08/2012 - 17:49
English

Piece Of My Heart

Comments