Mieczysław Fogg - Pierwszy siwy włos (English translation)

Polish

Pierwszy siwy włos

Babie lato wolno płynie przez jesienny park,
Z dala ktoś na mandolinie kołysankę gra.
Chodźmy, miła, pod nasz stary dąb,
Jakże kocham ciepło twoich rąk.
Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat.
 
Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni
I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić.
Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie.
Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój.
 
Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie.
Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni.
Tak piękną mamy jesień, miła, cichą i pogodną.
Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić.
 
Jak obłoki dwa łabędzie przecinają staw,
Człowiek zawsze wracać będzie do lirycznych spraw.
Chodźmy, już się kryje słońca blask,
W domu dzieci oczekują nas.
Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat.
 
Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni
I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić.
Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie.
Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój.
 
Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie.
Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni.
Tak piękną mamy jesień, miła, cichą i pogodną.
Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić.
 
Submitted by marta90 on Sat, 31/12/2016 - 11:20
Align paragraphs
English translation

The first grey hair

The gossamer slowly flows through the autumnal park
In the distance, somebody is playing a lullaby by mandolin
Let's go, my dear, under our old oak
How I love the warmth of your hands.
Think for how many years we have been going through this world
 
Today, I noticed the first grey hair at your temple
And you see, my dear, it's hard to defend myself from feeling touched
In front of my eyes, I have the day when I saw you first time
I remember every word, your every smile.
 
The time will not cool down people's hearts when strong love is burning
I kiss the first grey hair that shines at your temple
We have such a beautiful autumn, my dear, silent and sunny.
Watch the silver thread of gossamer flowing
 
Two swans flow across the pond like two clouds
The man will always come back to lyrical matters
Let's go, the light is the sun is already hiding
Children are waiting for us at home.
Think for how many years we have been going through this world
 
Today, I noticed the first grey hair at your temple
And you see, my dear, it's hard to defend myself from feeling touched
In front of my eyes, I have the day when I saw you first time
I remember every word, your every smile.
 
The time will not cool down people's hearts when strong love is burning
I kiss the first grey hair that shines at your temple
We have such a beautiful autumn, my dear, silent and sunny.
Watch the silver thread of gossamer flowing
 
Submitted by marta90 on Sat, 31/12/2016 - 11:21
Last edited by marta90 on Mon, 02/01/2017 - 10:26
More translations of "Pierwszy siwy włos"
Englishmarta90
Mieczysław Fogg: Top 3
Idioms from "Pierwszy siwy włos"
See also
Comments