Advertisements

Pindu - Alargu hiu di tini

  • Artist: Pindu
  • Featuring artist: Stelian Arau
  • Translations: Romanian, Russian
Aromanian
A A

Alargu hiu di tini

Alargu hiu di tini
Sedu singur ninga focu
Udalu mari-ni pari
Singuru nu-ni aflu locu
 
Da-ni mana ta
Si-apleacatsa lisoru
Budzali di niari
Lacrini pi fatsa
S-tsa cada di doru
Feata di-a mea vreari
 
Tu suflitu minduierili
Cadu ca veara ploili
Tu vintu si-tu furtuna
Na chirum noi doi.
 
Da-ni mana ta
Si-apleacatsa lisoru
Budzali di niari
Lacrini pi fatsa
S-tsa cada di doru
Feata di-a mea vrearï
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by kannahwinterkannahwinter on Sat, 10/08/2013 - 15:03

 

Advertisements
Video
Comments
Read about music throughout history