Anna German - Piosenka o Bazylim (Russian translation)

Polish

Piosenka o Bazylim

 
Zacne panie i panowie, рozwolicie, że opowiem o Bazylim... o Bazylim...
Ten miał talent, bez wątpienia, bez wątpienia!
Miał trzy maski, mógł je zmieniać w każdej chwili, w każdej chwili:
Wobec szefów miał - potulną i życzliwą,
Przy podwładnych - nieprzystępną i zgryźliwą,
No i trzecią, zapasową - taką, można rzec, służbową - ni to ni owo.
 
A takich, jak Bazyli, jest kilku, moi mili:
Popatrzcie w prawo, w lewo -
Nie ma Bazylego?
 
Całkiem niezłe prosperował: ktoś tam spadł, ktoś awansował -
Jak to w pracy... jak to w pracy, proszę państwa, jak to w pracy...
Pan Bazyli sprawę zbadał - ciach! Maseczki poprzestawiał -
No i cacy, no i cacy, no i cacy!
Tym, co w górkę, tą - potulna i życzliwą,
Tym, co z górki - nieprzystępną i zgryźliwą,
A niepewnym - zapasową, tę, wiecie, państwo, tę, służbowa - ni to ni owo...
 
A takich, jak Bazyli, jest kilku, moi mili:
Popatrzcie w prawo, w lewo -
Nie ma tu Bazylego?
 
Aż tu raz, nie wiedzieć czemu, coś odbiło Bazylemu...
Ach, Bazyli... Uuu, Bazyli...
Pomieszały mu się maski, wpadł w kłopoty i w niełaski w jednej chwili, w jednej chwili... w jednej chwili!
Straszył szefów nieprzystępną i zgryźliwą,
Przy podwładnych miał potulną i życzliwą,
No, i zgubił trzecią, zapasową, te najważniejszą, służbowa - ni to ni owo...
 
Przyjechało pogotowie, bowiem dbać o bliźnich zdrowie zwyczaj każe,
Tak, oczywiście, zwyczaj każe, a jakże, zwyczaj każe...
Przyszło kilku tęgich panów, specjalistów od kaftanów,
Trzech lekarzy, trzech lekarzy...
Zdjęli maskę zeń: potulną i życzliwą, potem drugą, nieprzystępną i zgryźliwą -
W braku trzeciej zaś odkryli, że w ogóle pan Bazyli nie ma twarzy!!!
 
A takich, jak Bazyli, jest kilku, moi mili:
Popatrzcie w prawo, w lewo -
Nie ma tu Bazylego?
 
Submitted by tanyas2882 on Sat, 06/06/2015 - 14:29
Submitter's comments:

Musik and lyrics by – J. Michotek.

Align paragraphs
Russian translation

Песня о Василии

Versions: #1#2
Уважаемые дамы и господа, позвольте, что я расскажу о Василии... о Василии...о Василии
Этот имел талант, без сомнения, без сомнения!
Имел три маски, мог их менять в любой момент, в любой момент:
При руководителях имел - кроткую и доброжелательную,
При подчиненных - неприступную и брюзгливую,
Ну и третью, запасную - такую, можно сказать, деловую - ни то, ни другое.
 
А таких как Василий, есть несколько, мои милые:
Посмотрите вправо, влево -
Нет тут Василия?
 
Вполне неплохо преуспевал: кто-то там упал, кто-то повышен -
Как это в работе... как это в работе, дамы и господа, как это в работе...
Пан Василий дело изучил - чах! Маски переставил -
Ну и хорошо, ну и хорошо, ну и хорошо!
Тем, что в горку, ту, - кроткую и доброжелательную,
Тем, что с горки - неприступную и брюзгливую,
А неопределенным - запасную, ту, знаете, дамы и господа, та, деловая - ни то, ни другое...
 
А таких как Василий, есть несколько, мои милые:
Посмотрите вправо, влево -
Нет тут Василия?
 
Аж тут раз, не знаю почему, что-то сказалось Василию...
Ах, Василий... Ууу, Василий...
Перемешали ему маски, он попал в беду и опалу в один момент, в один момент... в один момент!
Запугивал руководителей неприступной и брюзгливой,
При подчиненных имел кроткую и доброжелательную,
Ну, и потерял третью, запасную, ту главную, деловую - ни то, ни другое...
 
Приехала скорая помощь, ибо заботиться о здоровье ближних обычай велит,
Да, конечно, обычай велит, а как же, обычай велит...
Пришло несколько крепких панов, специалистов от кафтанов,
Трех врачей, трех врачей...
Сняли маску из него: кроткую и доброжелательную, потом другую, неприступную и брюзгливую -
В отсутствие третьего и обнаружили, что совсем пан Василий не имеет лица!!!
 
А таких как Василий, есть несколько, мои милые:
Посмотрите вправо, влево -
Нет тут Василия?
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 15:30
Author's comments:

Musik and lyrics by – J. Michotek

Comments