Anna German - Piosenka o Bolesławie Prusie (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Piosenka o Bolesławie Prusie

Tu pan Prus nigdy dla nas nie umarł
I ciągle żyje, żyje wśród nas -
Chodzi po mieście, patrzy i duma
Po tym najbliższym ze wszystkich miast!
 
Kochany panie Bolesławie,
Tu postawili Panu pomnik -
I znów jak kiedyś, Pan w Warszawie,
Nie zapomnieli Cię potomni!
 
Że Pan w tużurku, że na podwórku,
Nie ma tu Pańskich dziś katarynek,
Zamilkł warszawskich dorożek turkot -
Nieprawda, zaraz wjadą na rynek!
 
Kto tak, jak Pan, znał te ulice -
Królewski Trakt, zamkowy zegar,
Ciche zaułki pod księżycem,
Gdzie grajek grał, poeta śpiewał...
 
Chociaż to miasto inne i nowe,
Ale to samo bije w nim serce,
Te same znowu mury zamkowe,
Ten sam i uśmiech, i łza w piosence...
 
I znów Pan widzi Ogród Saski,
A może, nawet chodzi po nim?
Bo taki zwyczaj to warszawski,
Że u nas żyje nawet pomnik!
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 05/07/2015 - 07:58
Submitter's comments:

Musik by - M. Sewen.
Lyrics by - T. Kubiak.

Align paragraphs
Russian translation

Песня о Болеславе Прусе

Тут пан Прус никогда для нас не умер
И еще жив, живет среди нас -
Ходит по городу, смотрит и гордость
После того, ближайшее из всех городов!
 
Дорогой мистер Болеслав,
Тут поставили Вам памятник -
И снова, как когда-то, Вы в Варшаве,
Не забыли Тебя потомки!
 
Что Вы в тужурке, что на дворе,
Нет тут Ваших сегодня шарманок,
Замолчал варшавских дорожек стук -
Неправда, сейчас выеду на рынок!
 
Кто, как Пан, знал эти улицы -
Королевский Тракт, замковые часы,
Тихие переулки под луной,
Где музыкант играл, поэт пел...
 
Хотя этот город другой и новый,
Но то же бьется в нем сердце,
Те же снова стены замка,
Один и тот же, и улыбка, и слезы в песне...
 
И снова Вы видите Саксонский Сад,
А может быть, даже ходит по нём?
Ведь такой обычай варшавский,
Что у нас живёт даже памятник!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 14:43
Author's comments:

Musik by - M. Sewen.
Lyrics by - T. Kubiak.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments