Anna German - Piosenka o cowboju (Russian translation)

Polish

Piosenka o cowboju

Taka jest już dola moja
Taka moja dola zła,
że za męża mam kowboja,
a ten kowboj colta ma
Co dzień bierze tego colta,
tu na biodro jak to mistrz
i zaczyna się rewolta,
i już nie pomoże nic
 
Pif paf… ojej! Pif puf… ojej!
Całymi godzinami z armaty wali tej,
Pif paf… ojej! Pif puf… no dość!
A on strzela, strzela, strzela,
żeby zrobić mi na złość
 
Przestań Johny! bo ktoś dzwony!
Jeszcze szeryf cię przegoni,
Masz już w sądzie kilka spraw
a on nic, a on
Pif paf… Pif paf… Pif paf
 
Dosyć mówię ciemna maso,
już mi cierpliwości brak
A on złapał mnie na lasso
i powiada do mnie tak:
“Oh you darling how do you do, hello… good bye.
Good night… I love you, I love you I.”
 
Pif paf… ojej! Pif puf… acha!
Kupiłam także colta,
już każdy colta ma
Pif paf… ojej! Pif puf… no dość!
A ja strzelam, strzelam, strzelam,
żeby zrobić mu na złość
 
Odłóż Rito już kopyto,
strzelać w domu zwyczai zły to,
lepiej żyjmy w zgodzie znów
A ja nic, a ja
Pif paf… Pif paf… Pif paf
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sat, 08/08/2015 - 13:20
Align paragraphs
Russian translation

Песня о ковбое

Такая уже доля моя
Такая моя доля плохая,
что замужем за ковбоем,
а этот ковбой кольт имеет
Каждый день берет этот кольт,
тут на талию, как мастер
и начинается бунт,
и уже не поможет ничего
 
Пиф паф... ой! Пиф пуф... ой!
Часами из пушки лупит,
Пиф паф... ой! Пиф пуф... ну хватит!
И он стреляет, стреляет, стреляет,
чтобы сделать мне назло
 
Хватит, Джонни! потому что кто-то звонит!
Еще шериф тебя прогонит,
У тебя уже в суде несколько дел
а он ничего, а он
Пиф паф... Пиф паф... Пиф паф...
 
Достаточно, говорю темный мазо
уже у меня терпения нет
А он поймал меня на лассо
и говорит мне так:
“Ах ты, дорогая, как ты это делаешь, привет... до свидания.
Доброй ночи... я люблю тебя, я люблю тебя я”.
 
Пиф паф... ой! Пиф пуф... аха!
Купила также кольт,
уже каждый кольт имеет
Пиф паф... ой! Пиф пуф... ну хватит!
А я стреляю, стреляю, стреляю,
чтобы сделать ему назло
 
Положи Рита уже копыто,
стрелять в доме обычай плохой,
лучше жить в согласии снова
А я ничего, а я
Пиф паф... Пиф паф... Пиф паф
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 14:58
Last edited by Hades21 on Mon, 19/02/2018 - 09:40
Author's comments:

Копыто - пистолет.

Comments