Wiktor Korszla - Pola złotych rzek (Fields of Gold by Sting: Polish version) (English translation)

Polish

Pola złotych rzek (Fields of Gold by Sting: Polish version)

Czy pamiętasz mnie i ten cichy wiatr,
co gładził miękką trawę?
Słońcu powiedz, że zachód blisko jest
lecz nie w polach złotych rzek.
 
Wiele imion ma tej miłości dar,
gdy patrzę tak na ciebie.
Twoje dłonie dziś poprowadzą mnie
w szczere pole złotych rzek.
 
Gdy już będziesz mój, czy zostaniesz tu
obok w miękkiej trawie?
Słońcu powiedz, że zachód blisko jest,
lecz nie w polach złotych rzek.
 
Nie chcę słów, co mogą wiązać,
bo tylko wolność jednoczy,
lecz w zamian pokażę ci
drogę w polach złotych rzek,
drogę w polach złotych rzek.
 
Nie chcę słów, co mogą wiązać,
bo tylko wolność jednoczy,
lecz w zamian pokażę ci
drogę w polach złotych rzek,
drogę w polach złotych rzek.
 
Minął szybko czas,a ten cichy wiatr
wciąż gładzi miękką trawę.
Czy to jest twój śmiech?
On nie zmienia się
w naszym polu złotych rzek.
 
Czy pamiętasz mnie i ten cichy wiatr,
co gładził miękką trawę?
Słońcu powiedz, że zachód blisko jest
lecz nie drogi naszej kres,
drogi w polach złotych rzek,
drogi w polach złotych rzek.
 
Submitted by marta90 on Fri, 15/12/2017 - 17:13
Submitter's comments:

polski tekst: Wiktor Korszla.

Align paragraphs
English translation

The fields of golden rivers

Do you remember me and this quiet wind
that was stroking soft grass?
Tell the sun that the sunset is close
but not in the fields of golden rivers.
 
The gift of this love has many names
when I'm looking at you this way.
Your hands will lead me today
to the empty field of golden rivers.
 
When you'll be mine, will you stay here
next to me in the soft grass?
Tell the sun that the sunset is close
but not in the fields of golden rivers.
 
I don't want the words that can bind
'cause only freedom unites
but in return I'll show you
the way in the fields of golden rivers,
the way in the fields of golden rivers.
 
I don't want the words that can bind
'cause only freedom unites
but in return I'll show you
the way in the fields of golden rivers,
the way in the fields of golden rivers.
 
Time passed quickly and this quiet wind
still strokes soft grass.
Is it your laughter?
It1 doesn't change
in our field of golden rivers.
 
Do you remember me and this quiet wind
that was stroking soft grass?
Tell the sun that the sunset is close
but it's not the end of our way,
the way in the fields of golden rivers,
the way in the fields of golden rivers.
 
  • 1. "it" refers to the laughter
Submitted by marta90 on Fri, 15/12/2017 - 17:32
Last edited by marta90 on Tue, 19/12/2017 - 16:31
Author's comments:

Polish version of "Fields of Gold" by Sting
Polish lyrics by Wiktor Korszla

Comments