Anna German - Popłoch na zamku (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Popłoch na zamku

Popłoch na zamku
Popłoch na zamku
Król się czuje źle
Biegnie cyrulik
Biegnie cyrulik
Medyk wiedźmy dwie
Kazał ich przegnać król do diabłów stu
Wrzasnął na czeladź, niech się zjawią tu!
Niech się zjawią tu
 
Minstrele hej
Grajkowie hej
Poeci, bardowie hej
Hops lala (x9)
 
Gdy go chowano
Gdy go chowano
Lud popłakał się
Jej mość królowa
Jej mość królowa
Uroniła łzę
A potem przyszedł ochmistrz wielki sam
W tej smutnej chwili niech zagrają nam
Niech zagrają nam
 
Minstrele hej
Grajkowie hej
Poeci, bardowie hej
Hop lala (x9)
 
Nie ma już króla
Nie ma już króla
Wiwat nowy król!
Zmienił się ochmistrz
Zmienił się ochmistrz i królewski dwór
Radość na zamku, wiwatuje lud
Król krzyknął: wina!
I niech się zjawią tu
(Minstrele, grajkowie, poeci, bardowie, hej, hops lala)
Na zamku popłoch
Na zamku król się czuje źle
Biegnie cyrulik
Biegnie cyrulik
Medyk, wiedźmy dwie
Kazał ich przegnać król do diabłów stu
Wrzasnął na czeladź:
Niech się zjawią tu
Niech się zjawią tu
 
Minstrele hej
Grajkowie hej
Poeci, bardowie hej
Hop lala (x9)
 
Submitted by Stachu on Tue, 21/07/2015 - 16:10
Align paragraphs
Russian translation

Переполох в замке

Переполох в замке
Переполох в замке
Король себя чувствует плохо
Бежит цирюльник
Бежит цирюльник
Медик ведьмы две
Велел их прогнать царь, до чертей ста
Кричали слуги, пусть они придут сюда!
Пусть они придут сюда
 
Менестрели хэй
Музыканты хэй
Поэты, барды хэй
Хоп лала (х9)
 
Когда его хоронили
Когда его хоронили
Народ плакал
Ее величество королева
Ее величество королева
Уронила слезу
А потом пришел управляющий главный сам
В этот грустный момент пусть сыграют нам
Пусть сыграют нам
 
Менестрели хэй
Музыканты хэй
Поэты, барды хэй
Хоп лала (х9)
 
Нет уже короля
Нет уже короля
Да здравствует новый король!
Изменился управляющий
Изменился управляющий и королевский двор
Радость на замке, приветствует народ
Король воскликнул: вина!
И пусть они придут сюда
(Певцы, музыканты, поэты, барды, хэй, хоп лала)
В замке переполох
В замке король себя чувствует плохо
Бежит цирюльник
Бежит цирюльник
Медик, ведьмы две
Велел их прогнать царь, до чертей ста
Заорал на челядь:
Пусть они придут сюда
Пусть они придут сюда
 
Менестрели хэй
Музыканты хэй
Поэты, барды хэй
Хоп лала (х9)
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 16:00
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments