Anna German - Posłuchaj (Russian translation)

Polish

Posłuchaj

 
Miłość swą w złym mroku odnalazłam,
I nadzieję wśród rozpaczy.
Ziemia była mi wrogiem,
Lecz ja się do niej przytuliłam,
Bo przecież życie nie jest mrokiem,
Bo przecież ziemia jest dobrocią.
 
Gwiazdę odnalazłam, dobro odnalazłam,
Osiągnęłam dobro i rozkwitłam,
Poznałam Ciebie,
Odnalazłam Ciebie,
Zrozumiałam Ciebie,
Pokochałam Ciebie...
 
I słowa stały się pieśnią,
Troski stały się pieśnią,
Zło, kamień, trawa, wrogość
Stały się pieśnią...
I wszystkie pieśni stały się dobrem,
Dobro stało się pieśnią!
 
Niebo swą melodię zaśpiewało,
Ptak melodię swoją zaświergotał,
Woda swą melodię zaśpiewała...
 
Jesteś dobry,
Jesteś dobry,
I w tym wyznaniu,
Największym wyznaniu,
Zawiera się wszystko!
Posłuchaj,
Zostań ze mną...
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 05/07/2015 - 12:11
Submitter's comments:

Musik by - A. German.
Lyrics by - Z.Józefowicz-Czabak.

Align paragraphs
Russian translation

Послушай

Versions: #1#2
Любовь свою в неверном сумраке я нашла,
И надежду среди отчаяния.
Земля была мне врагом,
Но я к ней притулилась,
Ведь жизнь не является тьмой,
Ведь земля является добротой.
 
Звезду нашла, добро нашла,
Достигла добра и разцвела,
Встретила Тебя,
Нашла Тебя,
Поняла Вас,
Полюбила Тебя...
 
И слова стали песней,
Заботы стали песней,
Зло, камень, трава, враждебность
Стали песней...
И все песни стали добром,
Добро стало песней!
 
Небо свою мелодию запело,
Птица мелодию свою защебетала,
Вода свою мелодию спела...
 
Ты хороший,
Ты хороший,
И в этом признании
Крупнейшим признании,
Это все!
Слушай,
Останься со мной...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 06/08/2017 - 20:34
Author's comments:

Musik by - A. German.
Lyrics by - Z.Józefowicz-Czabak.

Comments