• Jacques Prévert

    Pour toi, mon amour

    Vietnamese translation

Share
Subtitles
Font Size
Vietnamese
Translation

Cho em yêu

Anh đi vào hàng chim,
Mua chim
Cho em
Em yêu.
 
Anh đi vào hàng hoa
Mua hoa
Cho em
Em yêu
 
Anh đi vào hàng sắt
Mua xích
Xích thật nặng
Cho em
Em yêu
 
Rồi anh vào hàng bán nô lệ
Tìm em
Nhưng không thấy em đâu
 
người dịch: ngvanan
 
French
Original lyrics

Pour toi, mon amour

Click to see the original lyrics (French)

Translations of "Pour toi, mon amour"
English #1, #2
Croatian #1, #2
Ukrainian #1, #2
Vietnamese
Comments