Advertisements

Poveste despre poveste (English translation)

Romanian
A A

Poveste despre poveste

Un prinţ viteaz porni la drum să fie
stăpân pe-a timpului împărăţie
un vinovat i s-a promis cândva
L-aş fi luat un ins fără de minte
de n-ar fi curs din geana lui fierbinte
şi viaţa mea (şi viaţa mea)
şi viaţa mea (şi viaţa mea)
 
Primeşte-mă la tine astă seară
să-ţi povestesc povestea lui amară
şi despre timp să-ţi spun câte ceva
La faţă mire, dar la gând fiară
el şi-a lăsat înscrisul lui cu ghiară
şi-n viaţa mea (şi-n viaţa mea)
şi-n viaţa mea (şi-n viaţa mea)
 
La drumul mare, ori pe ocolite
văd cum ne fură vise şi iubite
cum un prieten pune soartă grea
iar pentru faptul că nu lasă-o floare
şi că-l înfrunt, plătesc mereu hectare
din viaţa mea (din viaţa mea)
din viaţa mea (din viaţa mea)
 
Promisiunea grea din vremi uitate
mă face azi cu prinţu-acela frate
dar timpul pentru tine l-aş vâna
şi poate ca şi mine pe chitară
îţi va cânta povestea într-o seară
altcineva (altcineva)
altcineva (altcineva)
altcineva (altcineva)
altcineva (altcineva)
altcineva (altcineva)
altcineva (altcineva)
 
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Tue, 31/10/2017 - 06:01
English translationEnglish
Align paragraphs

Story about a story

A brave prince went on the road to be
a ruler on the empire of time
some guilty one was promised once
I would have taken him for a fool
if it wasn't flowing from his hot eyelash
my life too (my life too)
my life too (my life too)
 
Welcome me tonight at your place
to tell you his bitter story
and tell you something about the time.
Groom at face and beast at thoughts
he left his write with a claw
in my life too (in my life too)
in my life too (in my life too)
 
On the highway or on the detours
I see how he's stealing dreams and lovers
how a friend puts a heavy destiny
and for the fact that's not letting a flower
and I'm facing him, I'm always paying with acres
from my life (from my life)
from my life (from my life)
 
The hard promise from forgotten times
makes me a brother of that prince
but I'd hunt the time for you
and maybe, as I, someone
will sing you the story on guitar
someone else (someone else)
someone else (someone else)
someone else (someone else)
someone else (someone else)
someone else (someone else)
someone else (someone else)
 
Thanks!
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Fri, 05/02/2021 - 00:11
Mircea Baniciu: Top 3
Comments
Read about music throughout history