Geoff Bullock - Power of Your Love (Tagalog (dialects) translation)

Tagalog (dialects) translation

Kapangyarihan ng Iyong Pag-ibig

Panginoon lumalapit ako sa Iyo
Baguhin Mo ang puso ko at muling palakasin
sa pagpapalang nahanap ko sa Iyo
Panginoon, naparito ako upang malaman
Ang mga kahinaang nakikita ko sa sarili
ay mapaparam ng kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Arugain Mo ako
Ako ay Iyong ibigin
Dalhin mo ako
at ilapit sa Iyong tabi
At habang ako ay naghihintay
Lilipad ako tulad ng agila
Tataas ako kasama Mo
Ang Espiritu Mo ang manguna sa akin
sa kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Panginoon, imulat mo ang mga mata ko
Hayaan Mong makita kita
Ang kaalaman ng Iyong pag-ibig
habang nananatili Ka sa akin
Panginoon, muli Mong palakasin ang aking isip
tulad ng paghahayag ng kalooban Mo sa aking pangkaraniwang buhay
sa kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Submitted by introvoyz041 on Fri, 18/11/2011 - 05:35
Added in reply to request by Diane123
English

Power of Your Love

More translations of "Power of Your Love"
Tagalog (dialects)introvoyz041
Geoff Bullock: Top 1
See also
Comments