Steen Steensen Blicher - Præludium (English translation)

Danish

Præludium

Sig nærmer Tiden, da jeg må væk,
jeg hører Vinterens Stemme;
Thi også jeg er kun her på Træk,
og haver andensteds hjemme.
 
Jeg vidste længe, jeg skal herfra;
det Hjærtet ikke betynger,
Og derfor lige glad nu og da
på gennemrejse jeg synger.
 
Jeg skulle sjunget lidt mer' måske -
måske vel også lidt bedre;
Men mørke Dage jeg måtte se,
og Storme rev mine Fjædre.
 
Jeg vilde gerne i Guds Natur
med Frihed spændt mine Vinger,
Men sidder fast i mit snævre Bur,
det alle vegne mig tvinger.
 
Jeg vilde gerne fra højen Sky
udsendt de gladere Sange;
Men blive må jeg for Kost og Ly
en stakkels gjældbunden Fange.
 
Tit ligevel til en Smule Trøst
jeg ud af Fængselet titter,
Og sender stundom min Vemodsrøst
med længsel gennem mit Gitter.
 
Lyt og, o Vandrer! til denne Sang,
lidt af din Vej Du hidtræde!
Gud véd, måske det er sidste Gang
du hører Livsfangen kvæde.
 
Mig bæres for, som ret snart i kvæld
at Gitterværket vil briste;
Thi kvidre vil jeg et ømt Farvel;
måske det bliver det sidste.
 
Submitted by HinKyto on Wed, 14/03/2018 - 15:08
Submitter's comments:

This poem, written in 1837, from the poem collection Trækfuglene (The migrating birds) is also known as "Sig nærmer tiden, da jeg må væk"

Align paragraphs
English translation

Prelude

The time when I must leave approaches,
I'm hearing the voice of winter;
For I, too, am only here migrating
belonging elsewhere.1
 
I've known for a long time I must leave this place;
it doesn't make my heart heavy,
And therefor, I just as happily, now and then,
sing while passing through.
 
Perhaps I should have sung a bit more -
perhaps a little better as well;
But I had to see dark days,
and storms tore my feathers.
 
I would have liked to spread my wings
with freedom in God's nature,
But I'm stuck in my narrow cage,
it forces me everywhere.
 
I would have liked to emit
the happier songs form high above;
But for food and shelter, I must become
a poor, indebted prisoner.
 
I often look towards a bit of comfort
outside my prison nonetheless,
And sometimes, I send my sorrowful voice
through my grid with yearning.
 
Listen, o wanderer! to this song,
you'll walk a bit of your path!
God knows, perhaps it'll be the last time
you'll hear the prisoner for life sing.
 
I'm told,2 like quite soon tonight
that the grid will break;
For I will tweet a tender goodbye;
perhaps it will be the last one.
 
  • 1. Literally: "and [I] have [my] home elsewhere
  • 2. I'm not really sure how to interpret this. Literally, it translates into something like "Carried to me, like quite soon tonight, is," and I'm thinking that bæres (to be carried) is meant is it's presented to him, so I've interpreted it as "I'm told," but I'm really not sure about this
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Submitted by HinKyto on Wed, 14/03/2018 - 15:08
See also
Comments