Advertisements

Presa liberă (English translation)

Romanian
A A

Presa liberă

Zece ziarişti pe spinarea mea se-mbogăţesc:
Scot zece ziare şi eu le cumpăr şi le citesc.
Unul s-a-ncurcat într-un articol cu prea mulţi morţi şi prea puţini terorişti,
Asa că din prima au rămas doar nouă ziarişti;
 
Nouă ziarişti, nici unul nu se lasă,
Îmi fură din timpul de lucru, îmi fură ora de masă.
Unul, luat de val, dă mult prea tare în comunişti,
Şi, pînă să ştii exact ce se-ntîmplă, sînt de fapt opt ziarişti !
 
Opt ziarişti zeloşi continuă în felul lor:
Vor şi-o bucăţică mică din timpul meu din dormitor...
Femei frumoase şi dezbrăcate, prin pagini împrăştie şoapte,
Da-s aşa de prost tipărite că ziariştii rămîn doar şapte.
 
Şapte ziarişti glumesc, nici unul nu pune frînă,
Şi-o ţin tot într-o glumă şi-un rîs aproape-o săptămînă,
Pînă unul glumeşte despre fata cuiva care cumpără terenuri şi case...
Şapte ziarişti au fost, acum sînt şase.
 
Şase ziarişti încep să facă anchete
La alimentară, la punctul de vamă, la căminul de fete...
Descoperă unii că la primărie se dau casele tot la colonei...
Patru ziarişti spun "Noi n-am fost şase ?" Unde-or fi doi dintre ei ?
 
Patru ziarişti dau din coate, mă vor al lor neapărat;
Pe unul îl cheamă Petre şi-aproape m-a cîştigat,
Dar Petre îl cheamă şi pe primul-ministru, dacă se-ncurcă cumva între ei ?
Nu, nu, nu, cel mai sănătos lucru e să rămînă doar trei !
 
Trei ziarişti îşi zîmbesc, parcă-parcă-au mai scăpat din jug,
Concurenţa s-a mai înmuiat, hîrtie acum din belşug;
Uite însă că scapă un articol despre noi şi marile puteri:
Ziariştii, ca prin farmec, rămîn doar doi, fiindcă-n strofă apar mineri !
 
Doi ziarişti au ajuns la cuţite, se bat în cuvinte tăioase,
Îşi dau peste ochi, îşi dau peste gură, îşi dau reciproc la oase,
Se fac presiuni, se luptă la sînge, e permis orice fel de atac
Şi-aşa se face că un ziarist e chemat la domnul Chiţac.
 
Un ziarist e-n sfîrşit fericit, are zece ziare de făcut,
Ce dacă toate arată la fel ? Asta am mai avut !
Chiar ne place aşa, dacă vreţi să ştiţi, cînd oare o să ne-nvăţăm minte ?
Pe prima pagină, Preşedintelui ţării, Omagiu fierbinte !
 
Uraaaaaa! Uraaaa! Uraaaa !
 
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Thu, 04/01/2018 - 00:36
English translationEnglish
Align paragraphs

Free press

Ten journalists are getting rich because of me:
they edit ten newspapers and I buy and read
One of them got stuck in an article with too many deads and terrorists
so, from the very start, they're only nine journalists
 
Nine journalists, none of them is giving up
they're stealing from my working time, they're stealing my lunch hour
One of them, taken by the wave, is punching hard the communists
So, until realizing what's all, they're only eight journalists
 
Eight eager journalists are continuing it in their way:
They even want a little piece of my bedroom time
Beautiful nude women are spreading whisper through the pages
But they're so badly printed so the journalists remain only seven
 
Seven journalists are joking, no one gives a break
And they're keeping it in a joke and a laughter for about a week
Until one of them's joking about the girl of someone that's buying terrains and houses...
Seven journalists were, now they're six.
 
Six journalists are starting to make investigations
at the cornershop, at the customs office, at the girls hostel
Some are discovering that at the mayor's office they give houses only to (former security) colonels...
Four journalists are saying: "Weren't we six? Where are two of them?"
 
Four journalists bend their elbows, they definitely want me;
One is called Petre and he almost won me over,
But Petre is the prime minister's name, what if they get confused?
No, no, no, the healthiest thing is to stay only three!
 
Three journalists are smiling, they apparently escaped,
the competition got weak, they're having enough paper
Look that an article about us and the great powers is missing
The journalists got only two because in the verse are also miners!
 
Two journalists got in a fight, they're beating each-other in spiky words
They're punching their eyes, they're punching their mouth, they're punching each-other's bones
Pressures are done, the fight is , any attack is permitted
And so, a jurnalists is called at mr. Chiţac
 
A journalist is finally happy, he's got ten newspapers to do,
what if they're all the same? We had dat already!
We even love it this way, if you want to, when we're gonna learn it?
On the first page, warm ovation to the President!
 
Hooray, hooray, hooray!
 
Thanks!
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Fri, 05/02/2021 - 22:54
Alexandru Andrieș: Top 3
Comments
Read about music throughout history