Aleksandr Pushkin - Primety (приметы) (Polish translation)

Russian

Primety (приметы)

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.
 
Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.
 
Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.
 
Last edited by sora14 on Wed, 18/12/2013 - 11:52
Align paragraphs
Polish translation

Znaki

Jechałem do was: żywe sny
Za mną wiły się tłum zabawy,
I miesiąc z prawej strony
Towarzyszył mój bieg odważny.
 
Jechałem precz: inne sny...
Duszy zakochanej smutno było,
I miesiąc z lewej strony
Towarzyszył mi smutno.
 
Marzeniom bez końca w ciszy
Tak zanurzamy my, poeci;
Tak przesądnych znaki
Zgadzam się z uczuciami duszy.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 12:09
Comments